Uusien kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi.

Uusien kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 17 arvioijalla

Suomalaisella kiinteistöalalla kaikkein vaativimpia arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 17 arvioijalla Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan järjestämässä kokeessa.

AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään etenkin vaativissa kohteissa, haasteellisessa markkinatilanteessa tai erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa.

Kokeeseen osallistuvilta edellytetään arviointitehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta hyväksyttäväksi katsottavaa koulutusta. Lisäksi henkilöllä tulee olla vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. Näin pyritään varmistamaan alan korkea osaaminen ja laatu.

– On erittäin hienoa, että kokeeseen haki tänä vuonna kokelaita ympäri Suomen. Maantieteellinen kattavuus on tärkeää tämänkaltaisissa asiantuntijapalveluissa, toteaa kiinteistönarviointilautakunnan sihteeri, Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Pätevyyksiä myönnettiin tänä vuonna niin asuntoauktorisoinnissa kuin yleisauktorisoinnissakin. Yleisauktorisointi kattaa asunto-, maa- ja metsätalous- sekä toimitilakohteet ja näiden lisäksi myös erityiset arviointikohteet. Näitä ovat esimerkiksi huoltoasemat, laskettelukeskukset ja kylpylät, hotellit sekä julkiset rakennukset, kuten kirkot, koulut ja sairaalat.

Hyväksytyistä 13 läpäisi yleisauktorisoinnin/KHK-kokeen ja 4 henkilöä asuntoauktorisoinnin kokeen.
Kokeeseen osallistui yhteensä 39 henkilöä.


Onnea Helsingin seudun uusille kiinteistöarvioijille


Asuntoauktorisointi
Juusela Jonne, Espoo

Yleisauktorisointi / KHK
Aikala Ville, Espoo
Kontola Tuomas, Helsinki
Kontturi Anni, Helsinki
Kukkonen Alina, Helsinki
Niemi Ulla-Maija, Espoo
Ojanen Timo, Tuusula
Pesonen Markus, Helsinki
Pulkki Petri, Helsinki
Santasalo Panu, Espoo
Tikkanen Sanna, Helsinki
Timonen Juha, Espoo
Tuominen Riikka, Vantaa
Valaja Anniina, Helsinki
Vanhanen Tero, Helsinki
Virtanen Tero, Helsinki


Auktorisoitujen arvioijien asiantuntemusta arvostetaan

Harjun mukaan koronatilanne ei ainakaan vähennä tarvetta auktorisoitujen arvioijien osaamiselle. Lisäksi myös vakuusarvioinnin vaatimukset arvioijan riippumattomuudelle ja asiantuntemukselle ovat jatkuvasti nousseet.

Kokeessa testataan kokelaiden osaamista muun muassa hyvän kiinteistöarviointitavan ja kansainvälisen arviointistandardin soveltamisesta käytännön arviointitehtäviin. Kokelaiden tulee hallita eri tilanteisiin soveltuvat arviointimenetelmät, osata analysoida kiinteistömarkkinoihin ja kohteen arvoon vaikuttavia tekijöitä sekä osata myös arviolausunnon muotovaatimukset. Lisäksi kokelaiden tulee hallita kiinteistöihin liittyvää juridiikkaa.

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat AKA

Suomessa toimii noin 250 AKA:a, jotka arvioivat vuosittain useita tuhansia kiinteistöjä. Auktorisoidut kiinteistöarvioijat arvioivat useita tuhansia kiinteistöjä vuosittain, kesämökeistä liikekeskuksiin. Toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta. AKA-arvioijien osaamista käytetään usein erityistä puolueettomuutta ja asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa sekä vaativissa kohteissa.

 

Katso täältä kaikki uudet auktorisoidut arvioijat 

Lue myös:
Edellinen artikkeli Osaajapula kaipaa ripeitä ratkaisuja Seuraava artikkeli Tapio Nurminen: EU:n elpymismiljardien pitkän ajan hyöty voi Suomessa jäädä vähäiseksi