Artikkelikuva

Uutta puhtia hallitustyöskentelyyn

Kauppakamarin räätälöidyt koulutukset pureutuvat jäsenyritysten tarpeisiin ainutlaatuisella tavalla. Mepak Kierrätys Oy kouluttautui hallitustyön saloihin Katri Sipilän johdolla.

Yrityskohtainen koulutus tarjosi muutostilanteessa toimivalle Mepakille uutta vauhtia hallitustyöskentelyyn. Ennakkokyselyn perusteella pitkän koulutus- ja hallitustyöskentelytaustan omaava VT, HHJ- PJ Certified Business Coach Master Katri Sipilä räätälöi koulutuskokonaisuuden, joka palveli juuri Mepakin tarpeita.

– Koulutustarpeen arviointi lähtee yleensä aktiivisesta toimitusjohtajasta. Mepakin Satu Estakarin kanssa oli hyvin inspiroivaa tehdä yhteistyötä. Kävimme yhdessä läpi ennakkokyselyn perusteella esiin nousseet koulutukseen liittyvät odotukset ja toiveet, Katri Sipilä, Katri Sipilä Consulting Oy:stä kertoo.

Hallitustyöskentelyssä tärkeimpänä esiin nousee Sipilän mukaan henkilökohtainen vastuu ja huolellinen toimiminen. Myös asioiden dokumentointi ja toiminnan läpinäkyvyys ovat olennaisia asioita vastuullisessa hallitustyöskentelyssä.

– Suoritettuani HHJ-kurssin ja keskusteltuani Mepakin hallituksen puheenjohtaja Anna Vainikaisen kanssa, päätimme, että hallitustyöskentelymme voisi kaivata strategiamme uudistuessa hieman lisävauhtia. Otimme yhteyttä kauppakamariin, ja Katri Sipilä suunnitteli ja veti meille erittäin onnistuneen koulutuskokonaisuuden, Mepakin toimitusjohtaja Satu Estakari sanoo.

Koulutus toi laajempaa näkökulmaa

Mepak Kierrätys Oy huolehtii metallipakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumisesta Suomessa. Yhtiö elää muutoksen aikaa; jätelaki on uudistumassa – ja hallitustyöskentelyyn liittyvä koulutus haluttiin juuri tällä hetkellä jalkauttaa koko hallituksen ja varajäsenten hyödynnettäväksi.

Kauppakamari on loistava yhteistyökumppani erilaisten koulutusten järjestämisessä.

Koska aiemmin suorittamani HHJ-koulutus oli niin hyvä ja antoisa kokemus, hallitustyöskentelyyn lisävirtaa antava, räätälöity koulutus oli luonteva valinta, Estakari summaa.

Tärkeintä Estakarin mielestä räätälöidyssä koulutuksessa on se, että siinä voidaan paneutua yksilöllisesti ja tarkasti yhtiön asioihin. Koulutussisällöt voivat olla kunkin yhtiön tarpeiden mukaisia – aiheena voi olla hallitustyöskentelyn lisäksi esimerkiksi talous, verotus, vienti – mahdollisuuksia ja asiantuntijoita riittää.

– Koulutus tuli meidän tapauksessamme juuri oikeaan saumaan ja antoi laajempaa näkökulmaa tekemiseemme.

On ollut hienoa huomata, miten nopeasti koulutuksen sisältö ja opit ovat tulleet osaksi työskentelyämme.

Katri Sipilä osasi upeasti sparrata meitä myös keskustelemaan siitä, miten jokainen näkee asioita ja millaiset odotukset eri rooleissa toimivilla on. Kun tavoitteet ja odotukset ovat selvillä, hallitustyön mielekkyys, sitoutuminen ja merkityksellisyys kasvavat, Satu Estakari pohtii.

Katri Sipilä on huomannut hallitustyöskentelyn dynamiikassa erilaisten taustojen ja osaamisen merkityksen. Monimuotoisuus on rikkaus – ja hyvät käytännöt hyödyttävät kaikkia.

– Hallitustyössä yrityksen tulevaisuuden menestyksen varmistaminen on keskiössä. Se edellyttää strategiatyötä, toiminnan kehittämistä ja riskien minimointia. On tärkeää avata keskustelua ja avoimesti pohtia, mikä on kunkin yhtiön hallituksessa se olennaisin kehittämisen kohta. Näin hallitustyöskentelyssä saadaan koko potentiaali käyttöön ja vahvistetaan mahdollisia haasteen paikkoja, Katri Sipilä sanoo.

– Räätälöity koulutus on huikea mahdollisuus kaikille yhtiöille toimialasta riippumatta. Kauppakamarin kouluttajat ovat oman alansa huippuja, ja ajatusten herättelyn ja uusien näkökulmien löytämisen myötä kaikki saavat uutta ja konkreettista apua omaan työhönsä, Satu Estakari kiittelee.


Mepakille räätälöidyssä koulutuksessa perehdyttiin
2 x 4 tunnin jaksoissa muun muassa näihin hallitustyöskentelyyn liittyviin asioihin:

1. Lainsäädäntö ja hyvä hallintotapa

– Osakeyhtiölain keskeiset periaatteet
– Omistajat, taustaorganisaatiot, hallitus, toimitusjohtaja
– Eri toimielinten tehtävät, vastuut ja toimiva työnjako
– Hallituksen roolit yhtiön eri vaiheissa

2. Hallituksen työn tehokas organisointi

– Hallituksen kokoukset ja kokouskäytännöt
– Valiokunnat ja työryhmät
– Hallituksen toimintasuunnitelma ja vuosikello
– Päätösten tekeminen, toimeenpano ja seuranta

3. Hallituksen ja sen jäsenten rooli ja tehtävät kokousten ulkopuolella

– Omistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan työnjako ja toimiva yhteistyö
– Strategiatyö vs. operatiivinen johtaminen
– Suunta, raamit, tavoitteet
– Valvonta, ohjaus, tuki
– Toimiva yhteistyö ja arvoa luova hallitus
– Hallitusarvioinnista tukea arvon luontiin ja hallitustyön kehittämiseen

4. Hallitus ja muuttuva maailma

– Strategiatyö, skenaariot, riskienhallinta


Katri Sipilä Consulting Oy

Mepak

Kauppakamarin koulutus

Kysy tarjousta yrityskohtaisista koulutuksista

Ota yhteyttä myyntiimme

Lue myös

Liikehuoneiston vuokralainen ja omistajanvaihdos

Vastaus kysymykseen löytyy liikehuoneistonvuokralain (LHVL) 31 §:stä. Siihen on kirjoitettu vanha sääntö: ”Kauppa ei riko vuokraa”. Sääntö...

Porvoon Ennakointikamarissa piirrettiin uusia urapolkuja

Duunarista dosentiksi? Kyseinen urapolku on ollut Suomen koulutusjärjestelmän ansiosta aina mahdollinen, mutta toteutunut lopulta varsin harvojen kohdalla....

Synkkenevät syntyvyyslukemat puhuttivat myös Ennakointikamarin seminaarissa

Suomen väestönkasvun ennakoitua nopeampi taittuminen on ollut alkusyksyn kuumimpia puheenaiheita.