Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueille siirtyvät nykyisin kuntien järjestämisvastuulla olevat seuraavat tehtävät: ​

 • sosiaalihuollon palvelut​
 • avoterveydenhuollon palvelut, kuten terveyskeskusten palvelut​
 • sairaalapalvelut​
 • suun terveydenhuolto​
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut​
 • lastensuojelu​
 • vammaispalvelut​
 • ikäihmisten asumispalvelut sekä kotihoito.​

Uusien 21 hyvinvointialueiden lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tulee järjestämään Helsingin kaupunki.

Ensimmäiset aluevaalit 23.1.2022

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäiset aluevaalit pidetään 23.1.2022 kaikilla hyvinvointialueilla. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue, joten siellä ei toimiteta aluevaaleja.​

Hyvinvointialueiden toiminta ja uudet järjestämisvastuut alkavat 1.1.2023.

Helsingin seudun kauppakamarin aluevaaliteesit 

Uudenmaan hyvinvointialueet ovat Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Vantaa ja Kerava sekä Helsinki. HUS-yhtymä vastaa Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisestä. 

Vaikuttava sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto rakentuu yhteistyöllä – yritykset ja järjestöt tulee ottaa yhteistyöhön julkisen puolen kanssa tuottamaan palveluja.

 • Saavutettavat, yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut tuotetaan yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja julkisen puolen kanssa. ​
 • Sote-palvelut on tuotettava kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Sote-uudistus voi vakauttaa julkista taloutta, jos sote-kustannuksia hillitään. ​
 • Digiloikka mahdollistaa sote-palveluiden tehokkaan tuottamisen.​
 • Palveluseteli tuo pikakaistan palveluihin.

Päättämällä olet vaikuttamassa keskeisistä palveluista.

 • Hyvinvointialueilla päätetään seudullisesti tärkeistä peruspalveluista. On tärkeää varmistaa yritysten äänten kuuluminen päätöksenteossa laajemmalla tasolla, hyvinvointialueilla. ​
 • Sote-lakien toimeenpano hyvinvointialueilla ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen: kustannusten kasvun hillitsemisen ja saavutettavien, laadukkaiden ja yhdenvertaisten palvelujen parantaminen. 
 • Osaajapulaa voi ratkoa osaamisperusteisella maahanmuutolla. Sote-alan yritysten ja oppilaitosten yhteistyö on keskeistä hyvinvointialueen kehittämisessä. 

Helsingin seudun kauppakamarin selvitykset

Sosiaali- ja terveyspalvelut sote-uudistuksen kynnyksellä -selvitys 2021 (pdf)

Uudenmaan sosiaali-ja terveydenhuollon markkina (pdf)


Hyvinvointialueet eivät toimi ilman yksityistä sektoria

Järjestöt ja yritykset on otettava välittömästi mukaan hyvinvointialueiden valmisteluun ja strategioiden tekoon.
Lue lisää

Toimeenpano ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen

Kustannusten kasvun hillitsemisen tulee olla keskeisessä roolissa, kun tulevaisuuden sote-palveluita järjestetään.
Lue lisää