Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteiden pääteemat ovat:

  1. osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen,
  2. työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden parantaminen,
  3. seudulle tärkeiden maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistäminen,
  4. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisääminen.

Hallitusohjelmatavoitteiden täydentäjäksi kauppakamari valmistelee kaupunkipolitiikan ohjelman, joka julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Uusista yrityksistä ja työpaikoista syntyy merkittävä osa Helsingin seudulle, alueella asuu yli puolet maan vieraskielisistä, metropolialueelle tehdyt liikenneinvestoinnit hyödyttävät koko maata ja TKI-panostuksissa Helsingin seutu jää yhä enemmän jälkeen kilpailevista metropolialueista.

Haasteista toimenpiteisiin

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteissa on 10 haastetta, joihin on esitetty 32 toimenpidettä.

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

Työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden parantaminen

Seudulle tärkeiden maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistäminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisääminen