Koulutus ja työvoima

Koulutus ja työvoima

Työvoiman saatavuus ja yritysten osaamisresurssien kehittäminen mahdollistavat kasvun. Väestön ikääntyminen, pitkään jatkunut työvoiman vahva kysyntä ja työmarkkinoiden jäykkyydet rajoittavat työvoiman tarjontaa.    

Työperäisen maahanmuuton riittävä määrä ja laatu Suomen työmarkkinoille on varmistettava nopeuttamalla lupakäsittelyä, parantamalla asettautumispalveluja ja yritysten valmiuksia vieraskielisen työvoiman rekrytointiin.     

Kauppakamari

  • selvittää yritysten koulutus-, osaamis- ja rekrytointitarpeita 
  • edistää ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja yritysten ja oppilaitosten vuorovaikutusta  
  • kehittää työelämälähtöistä koulutustoimintaa 
  • painottaa riittävän koulutuspaikkamäärien ja resurssien saamista korkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen ja työvoimakoulutukseen suhteessa Helsingin seudun tarpeisiin
  • ajaa työlupaprosesseihin yhden kuukauden maksimikäsittelyaikaa
  • kehittää Business Finlandin kanssa työkalun, jonka avulla yritykset voivat kartoittaa organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa, 
  • toteuttaa yrityksille ja kansainvälisille osaajille EntryPoint-mentorointiohjelmaa sekä matching-verkostoitumismahdollisuuksia
  • osallistuu International House Helsinki -palvelun kehittämiseen ja antaa työnantajaneuvontaa kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja palvelutarpeisiin liittyvissä kysymyksissä, 
  • toteuttaa Chamber Talent Boost -projektin kansainvälisen työvoiman käytön lisäämiseksi

Markku Lahtinen
johtaja, vaikuttamistyö

050 571 3564
markku.lahtinen(at)chamber.fi

Riikka Vataja
asiantuntija, osaaminen ja kasvupalvelut

040 536 0954
riikka.vataja(at)chamber.fi

Satu Salonen
Talent Manager
Chamber Talent Boost -projekti

050 381 7176
satu.salonen(at)chamber.fi

Tuula Pyykkö
Projektipäällikkö
Ennakointikamari

044 906 0878
tuula.pyykko(at)chamber.fi