Maankäyttö ja liikenne

Maankäyttö ja liikenne

Maankäyttö

Maankäyttö ja kaavoitus tukevat onnistuessaan Helsingin seudun kasvua, yritysten kilpailukykyä, asuntotuotantoa sekä liikenteen sujuvuutta. Riittävällä asuntotuotannolla on suuri merkitys työvoiman saannin turvaamisessa.

Helsingin seudun kauppakamari:

 • korostaa metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä yli kuntarajojen ulottuvana kokonaisuutena
 • edistää viranomaisten ja yritysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä maankäytön suunnittelussa
 • painottaa kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon merkitystä työvoiman saatavuudelle
 • vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen kaupan sijainnin ohjauksen keventämiseksi sekä kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi
 • vaikuttaa Vantaan yleiskaavan valmisteluun ja
 • vaikuttaa Helsingin keskusta-alueen kehittämistä koskevaan suunnitteluun keskusta-alueen saavutettavuuden ja elinvoimaisen yritysrakenteen turvaamiseksi.

Liikenne

Liikenteen toimivuuden edistäminen, logistisen tehokkuuden lisääminen ja ulkomaankaupan yhteyksien parantaminen edellyttävät liikenneverkon palvelutason kohentamista. Työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää parantaa seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä.

Helsingin seudun kauppakamari:

 • edistää työssäkäyntialueen liikennejärjestelmän suunnittelua yhtenä kokonaisuutena kaikki liikennemuodot mahdollistaen
 • vaikuttaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun,
 • korostaa liikennepalvelujen monipuolistamista ja logistisen tehokkuuden lisäämistä
 • edistää liikenneinfrastruktuurin kehittämistä ja liikenteen rahoituksen uudistamista valtakunnallisena ratkaisuna
 • torjuu liikenteen kokonaisverorasituksen nostamista sekä liikenteen alueellisia veroja
 • edistää Pisara-radan, Espoon kaupunkiradan jatkon sekä Pasila-Riihimäki -rataosan 2. vaiheen parantamishanketta
 • edistää Kehä I:n ja Kehä III:n parantamista, Kehä IV:n rakentamista sekä raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttamista pääkaupunkiseudulle
 • korostaa satamien sujuvien liikenneyhteyksien ja kaupunkilogistiikan toimivuuden merkitystä
 • painottaa Helsingin keskusta-alueen saavutettavuutta ja katutöiden tehokasta toteuttamista sekä
 • korostaa lentoradan ja Tunnin juna -yhteyden rakentamisen merkitystä pitkällä aikavälillä

Lisätietoja

Pasuri Tiina maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö 050 62 905