Maankäyttö ja liikenne

Maankäyttö ja liikenne

Maankäyttö ja kaavoitus tukevat onnistuessaan Helsingin seudun kasvua, yritysten kilpailukykyä, asuntotuotantoa sekä liikenteen sujuvuutta. Riittävällä asuntotuotannolla on suuri merkitys työvoiman saannin turvaamisessa.

Kauppakamari:

 • korostaa metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä yli kuntarajojen ulottuvana kokonaisuutena
 • edistää viranomaisten ja yritysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä maankäytön suunnittelussa
 • painottaa kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon merkitystä työvoiman saatavuudelle
 • vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen kaupan sijainnin ohjauksen keventämiseksi sekä kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi
 • vaikuttaa Vantaan yleiskaavan valmisteluun ja
 • vaikuttaa Helsingin keskusta-alueen kehittämistä koskevaan suunnitteluun keskusta-alueen saavutettavuuden ja elinvoimaisen yritysrakenteen turvaamiseksi.

Liikenteen toimivuuden edistäminen, logistisen tehokkuuden lisääminen ja ulkomaankaupan yhteyksien parantaminen edellyttävät liikenneverkon palvelutason kohentamista. Työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää parantaa seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä.

Kauppakamari:

 • edistää työssäkäyntialueen liikennejärjestelmän suunnittelua yhtenä kokonaisuutena kaikki liikennemuodot mahdollistaen
 • vaikuttaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun,
 • korostaa liikennepalvelujen monipuolistamista ja logistisen tehokkuuden lisäämistä
 • edistää liikenneinfrastruktuurin kehittämistä ja liikenteen rahoituksen uudistamista valtakunnallisena ratkaisuna
 • torjuu liikenteen kokonaisverorasituksen nostamista sekä liikenteen alueellisia veroja
 • edistää Pisara-radan, Espoon kaupunkiradan jatkon sekä Pasila-Riihimäki -rataosan 2. vaiheen parantamishanketta
 • edistää Kehä I:n ja Kehä III:n parantamista, Kehä IV:n rakentamista sekä raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttamista pääkaupunkiseudulle
 • korostaa satamien sujuvien liikenneyhteyksien ja kaupunkilogistiikan toimivuuden merkitystä
 • painottaa Helsingin keskusta-alueen saavutettavuutta ja katutöiden tehokasta toteuttamista sekä
 • korostaa lentoradan ja Tunnin juna -yhteyden rakentamisen merkitystä pitkällä aikavälillä

Lisätietoja

Pasuri Tiina maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö 050 62 905