Vastuullisuus

Vastuullisuus

Yritystoiminnan globalisoituminen ja sosiaalisen median vaikutus korostavat yritysvastuun merkitystä liiketoiminnassa.

Kauppakamari:

 • vaikuttaa seuraavaa vaalikautta koskeviin poliittisiin linjauksiin yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi
 • pitää yritystoiminnan yhteiskunnallista ja alueellista merkitystä esillä julkisessa keskustelussa
 • organisoi yritysten hallitusten jäsenten koulutusta ja yhteistoimintaa
 • edistää sukupuolten välisten tasapuolisen etenemismahdollisuuksien toteutumista yrityksissä Johtajuuden naiskamarin toiminnalla
 • viestii yrityksille monikulttuurisen ja ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksia kehittää osaamista, työyhteisöjä ja kilpailukykyä

Ilmastomuutos ja muut ympäristöriskit aiheuttavat yrityksille haasteita mutta myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti kiertotalouden toteuttaminen avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja kustannustehokkuuden kasvattamiseen.

Kauppakamari:

 • seuraa lainsäädännön kehitystä ja toimintaympäristön muutoksia
 • järjestää jäsenyrityksille tilaisuuksia liittyen kiertotalouteen

Kyberturvallisuuden ja tietoverkkojen toiminnan esteettömyyden merkitys korostuu yritystoiminnassa. Yritystoimintaa vaarantavat myös kokonaan uudet uhkatilanteet kuten hybridiuhat. 

Kauppakamari:

 • pitää painopistealueena yritysten kyberturvallisuuden kehittämistä
 • kouluttaa yrityksiä valmistautumaan EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon
 • pilotoi yhdessä aluehallintoviranomaisten kanssa hybridiuhkiin liittyvän yrityksille suunnatun alueellisen maanpuolustuskurssin
 • edistää vastuullista yritystoimintaa ja hyvää hallintoa jäsenkunnassaan ja tuo esiin siitä saatavia kilpailuetuja ja riskienhallintaa
 • järjestää jäsenyrityksille yritysturvallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista

2020 Helsingin seudun kauppakamari on mukana Suomen suurimmassa vastuullisuus-kampanjassa yhteistyökumppanina. Vastuullinen työnantaja -kampanja haastaa työnantajia kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta.

Kauppakamari on sitoutunut seuraaviin periaatteisiin rekrytoinneissaan:

 • syrjimättömyys
 • joustavuus ja työelämän tasapaino
 • esimiestyöhön panostaminen, työn sisältö ja merkitys
 • tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
 • hyvä hakijakokemus

Lisätietoja

Lahtinen Markku johtaja 050 571 3564
Äikäs Saija johtaja 050 492 5854
Espoon toimisto
oto. Vantaan toimisto