Valaistua Jätkäsaaren maisemaa ylhäältä päin kuvattuna.Valaistua Jätkäsaaren maisemaa ylhäältä päin kuvattuna.

Kaavoitus ja rakentaminen

Maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja kuntien maapolitiikan tulee tukea Helsingin seudun kasvua, yritysten kilpailukykyä, asuntotuotantoa, työvoiman saatavuutta sekä liikenteen sujuvuutta.   

Helsingin seudun kauppakamari

  • korostaa metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä yli kuntarajat ulottuvana kokonaisuutena
  • edistää viranomaisten ja yritysten vuorovaikutusta ja yhteistyötä maankäytön suunnittelussa
  • painottaa riittävän vuokra-asuntotuotannon merkitystä työvoiman saatavuudelle
  • vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen kaupan sijainnin ohjauksen keventämiseksi sekä kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi
  • vaikuttaa Helsingin keskusta-alueen kehittämistä koskevaan suunnitteluun keskustan saavutettavuuden, elinvoimaisen yritysrakenteen ja Helsingin satamanosien toimintaedellytysten turvaamiseksi

Lisätietoja

Pasuri Tiina johtava asiantuntija 050 62 905

Kaavoitus ja rakentaminen, liikenne