Vaikuta kanssamme

Yritysten ääni – Valiokunnat ja aluejohtokunnat

Vaikutus tehdään yhdessä

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenet verkottuvat, jakavat tietoa ja vaikuttavat kauppakamarin valiokunnissa, aluejohtokunnissa ja kauppakamariyksiköissä. 

Valiokunnat, aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt ovat tärkeä osa kauppakamarin vaikuttamistyötä. Niissä seurataan yritysten toimintaympäristön kehitystä, keskustellaan päättäjien kanssa – ja pyritään tunnistamaan elinkeinoelämän keskeisiä haasteita ja löytämään niihin ratkaisuja.

Valiokunnissa myös valmistellaan yritysten etujen ajamiseksi aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja eri viranomaisille.

Kauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa:

Kauppakamarilla on kaksi aluejohtokuntaa:

Kauppakamarilla on kolme kauppakamariyksikköä: