Artikkelikuva

Viikon kysymys: työsuhteen päättäminen sopimuksella

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Voiko työnantaja vapaasti sopia työsuhteen päättämisestä työntekijän kanssa? Mitä asioita sopimuksessa tulisi tällöin huomioida?

Vastaus

Työsopimus voidaan yksipuolisten toimien lisäksi päättää myös työntekijän ja työnantajan yhteisellä sopimuksella. Tällä tavalla usein vältetäänkin mahdolliset riidat työsuhteeseen tai sen päättymiseen liittyvistä kysymyksistä.

Sopimisessa on kuitenkin tärkeää huomioida, että työsuhteen aikana ei voida poiketa työlainsäädännön pakottavasta sääntelystä ja että sopimisen olosuhteet voivat vaikuttaa sopimuksen lopulliseen sitovuuteen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että sopimus tulee tehdä asiallisissa olosuhteissa työntekijää pakottamatta ja työntekijälle tulee antaa riittävä harkinta-aika. Myös kohtuuttomat ehdot voidaan katsoa pätemättömiksi.

Ennen sopimista työntekijälle on hyvä erikseen selvittää mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työsopimuksen päättäminen voi tuoda mukanaan (mm. jopa 90 pvä karenssi työttömyysetuuksista). Päättämissopimuksessa tulee huomioida ja eritellä etenkin seuraavat seikat:

  • Sopimuksessa on yksilöitävä maksettavat palkat, lomakorvaukset ym. muut korvaukset sekä niiden perusteet ja maksupäivät. Lisäksi mahdollinen erokorvaus tulee yksilöidä erikseen.
  • Mahdollinen työntekovelvollisuudesta vapauttaminen ja työsuhteen päättymispäivä.
  • Mahdolliset kilpailukielto- tai salassapitoehdot.
  • Työvälineiden palauttaminen sekä muut työsuhteen päättämiseen liittyvät käytännön asiat.
  • Lisäksi on tärkeää sisällyttää sopimukseen ehto siitä, että kummallakaan osapuolella ei ole sopimuksen jälkeen muita työsuhteesta johtuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Jäsenyritystemme kannattaa aina olla yhteydessä neuvontaan jo ennen sopimusneuvotteluja, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki tilanteen vaatimat seikat tapauskohtaisesti.

Simo Kahelin
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: vienti-ilmoituksen antaminen

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: erityisasiantuntijan oleskelulupa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksetusta työkorvauksesta

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.