Helsingin seudun kauppakamari, Koronainfo, KauppakamariNYT

Yrityksille joustoa lomauttamiseen ja yt-menettelyihin

Hallitus päätti toimista, joilla lomauttamisesta tehdään yrityksille mahdollisimman joustavaa ja edullista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään.

Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään.

Työlainsäädännön joustotoimet valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Palkansaajien työttömyysturvaa parannetaan

Vastapainoksi yrityksille suunnatuille joustoille hallitus päätti palkansaajien työttömyysturvan parantamisesta. Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Työttömyysturvalainsäädäntöä täsmennetään siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.

Helpotuksia yritysten maksurasituksiin

Hallitus toteuttaa yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäisen alennuksen työmarkkinajärjestöjen esityksen mukaisesti. Tilapäinen alennus on 2,6 prosenttiyksikköä. Se toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020, ja on voimassa 31.12.2020 saakka.

Lue myös:

Maksettuja arvonlisäveroja takaisin lainaksi

Takaisin haettavat arvonlisäverot koskevat tammi – maaliskuussa vuonna 2020 maksettuja arvonlisäveroja. Arvonlisäveroja haetaan takaisin tekemällä maksujärjestelypyyntö ja siinä vaaditaan alkuvuoden...
Edellinen artikkeli Tietoturvallisen etätyön perusteet Seuraava artikkeli Työeläkeyhtiöiden korona-helpotukset