Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin .

Yritysten kustannustuen toinen hakukierros avattu 21.12.2020 ja päättyy 26.2.2021

Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Laki kustannustuesta hyväksyttiin eduskunnassa 27.11.2020 ja tuen haku avattiin 21.12.2020. Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisen asiointikanavan kautta.

Uuden lain mukaan kustannustuen tukikausi on 1.6.–31.10.2020. Kustannustuen piiriin kuuluvat ne yritykset, joiden liikevaihto on koronaviruksen vuoksi laskenut yli 30 prosenttia vuoden 2019 vertailukauteen nähden.

Tuen piiriin kuuluvat lähtökohtaisesti ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto. Mutta myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea, sillä tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka täyttävät muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

Kustannustukeen oikeutettujen toimialojen lista on suppeampi kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta toimialaa tärkeämpää ovat yrityskohtaisen tilanteen perustelut. Tukea ei kannata jättää hakematta, vaikka omaa toimialaa ei löytyisi listalta. Tuen tarve täytyy tällöin perustella.

Ehdot tuen saamiselle

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto (1.6.–31.10.2020) on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (listaus toimialoista) TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka perustelee ja esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
 • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.–31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
 • Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 euroa yritystä kohti.
 • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este.

Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea. Kustannustukea voidaan myöntää vain yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan.

Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman (komission päätös SA.56995) nojalla. Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 800 000 euron yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 800 000 euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

Hae tukea viimeistään 26.2.2021

Kaikki määräaikaan mennessä tulleet hakemuksen käsitellään. Valtiokonttori pyrkii tekemään tuen hakemisen mahdollisimman vaivattomaksi, mutta kysymykset kannattaa lukea huolella, tarkistaa yrityksen tiedot ja täyttää tiedot huolellisesti. Hakemukseen ei tarvitse liitteitä, Valtiokonttori saa tiedot suoraan verottajalta. Tuen viimeinen hakupäivä on 26.2.2021.

 • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai suomi.fi -valtuutuksen saanut henkilö. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi -valtuudet
 • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.
  Katso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
 • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi
 • Myös kustannustuen toisella hakukierroksella yrityksen liikevaihdon alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle ajallaan.

Valtiokonttori tiedottaa

Hakuohje ja hakulomake kustannustuesta

Valtiokonttori vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin 

Katso myös 16.12.2020 järjestetyn webinaarin tallenne: Näin haet kustannustukea

Ajankohtaiset tiedotteet kustannustuesta

Kustannustuen puhelinpalvelu
puh. 0295 50 3050 (ma–pe klo 9.00–15.00)


 

Lue myös:

Uusi podcast-sarja Eurooppa edellä

Kauppalehdessä käynnistyy uusi podcast-sarja Eurooppa edellä. Ensimmäisessä jaksossa Tapio Nurmisen vieraina ovat europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri (sd) ja Petri Sarvamaa (kok) sekä Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.
Edellinen artikkeli Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjaus 5.1.2021 voimassa olevien rajoitusten ja suositusten jatkamisesta alueellaan Seuraava artikkeli Koulutusten ja tapahtumien toteutus jatkuu toistaiseksi turvallisesti etänä