Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyö vaarassa

Ammatillisen koulutuksen yritysyhteistyötä selvittävässä kyselyssä nousi esiin huoli ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata yritysten ja työelämän tarpeisiin.