Artikkelikuva

Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyö vaarassa

Ammatillisen koulutuksen yritysyhteistyötä selvittävässä kyselyssä nousi esiin huoli ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata yritysten ja työelämän tarpeisiin.

Helsingin seudun kauppakamari selvitti yritysten näkemyksiä ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata yritysten tarpeisiin. Kyselyyn vastasi 243 yritystä huhtikuussa 2021. Vastaava kysely on toteutettu syksyllä 2018, kun ammatillisen koulutuksen reformi oli juuri astunut voimaan.

Ammatillisen koulutuksen vastattava työelämän tarpeisiin

Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet on melko tyytyväisiä yhteistyöhön yritysten kanssa. Vuoden 2018 kyselyyn verrattuna tyytyväisyys on laskenut ja myös huoli ammatillisen koulutuksen kyvystä tuottaa työelämän tarpeisiin vastaavaa osaamista on noussut selkeästi esille. Tuloksista käy ilmi, että vuonna 2018 voimaan astuneen ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomia mahdollisuuksia ei edelleenkään tunneta kovin hyvin. Uudistus toi ammatilliseen koulutukseen opiskelijoiden henkilökohtaiset, aiempaan osaamiseen perustuvat opintopolut. Lisäksi aikaisempaa suurempi osa opinnoista suoritetaan työelämässä.

– Tällä hallituskaudella ammatillista koulutusta on kehitetty pääasiassa oppivelvollisuusiän laajentamisen ehdoilla, vaikka yli puolet opiskelijoista on yli 20-vuotiaita. Vastauksista käy ilmi, että uudistuksen toimeenpano on monella koulutuksen järjestäjällä vielä kesken ja siihen tarvitaan tukea ja resursseja, sanoo johtava asiantuntija Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista.  – On huolestuttavaa, jos ammatillinen koulutus nähdään vain oppivelvollisuusiän pidentämisen keinona ja sen perustehtävä osaavan työvoiman tuottajana jää sivurooliin. Samalla ammatillisen koulutuksen potentiaali jatkuvan oppimisen toteuttamisessa on vaarassa jäädä hyödyntämättä, Vataja jatkaa.

Tempoilun tilalle jatkuvuutta ja yhteistyötä

Kuluneen hallituskauden suuri koulutuspoliittinen uudistus on oppivelvollisuusiän pidentäminen 18-vuotiaisiin. Tämä on asettanut ammatillisen koulutuksen järjestäjät uuden haasteen eteen, vaikka edellisestä isosta muutoksesta on alle viisi vuotta.

– Koulutuksen järjestäjät ovat olleet viime vuodet jatkuvassa muutospaineessa. Ammatillisen koulutuksen reformi toi tullessaan hyviä elementtejä koulutuksen työelämäläheisyyden varmistamiseksi. Koulutuspolitiikan tempoilevuus asettaa kuitenkin haasteita toiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen, sanoo toimitusjohtaja, rehtori Antti Loukola Business College Helsingistä.

Kyselystä ilmenee, että yritykset ovat huolissaan sekä työpaikalla tapahtuvalle oppimisjaksolle tulevien että jo valmistuneiden opiskelijoiden osaamistasosta. Haasteita löytyy niin opiskelijoiden yleisistä työelämätaidoista kuin ammatillisesta osaamisesta. Monet yritykset kokevat jäävänsä yksin opiskelijoiden kanssa.

– On tärkeää, että opiskelijalla on yritykseen tullessaan käsitys työelämän perussäännöistä, sillä yrityksillä ei ole resursseja lähteä liikkeelle nollasta. Tiivis ja aktiivinen vuoropuhelu oppilaitoksen ja yrityksen välillä on erittäin tärkeää, jotta yritys ei jää opiskelijan kanssa yksin, korostaa henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen Tokmanni Oy:stä.

Kysely: Ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyö sekä reformin vaikutukset

Kyselyn tulokset

Lue myös

Mielipidekirjoitus: Suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta on moneksi

On lyhytnäköistä tehdä vastakkainasettelua ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välillä.

Ammatillisesta koulutuksesta ratkaisuja osaajapulaan

Ammatillisen koulutuksen työkalupakki esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarpeisiin on laaja, mutta yritykset eivät kuitenkaan tunne mahdollisuuksia kovinkaan hyvin....

Blogi: Rahoitusuudistus jäihin ja paukut ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyden kehittämiseen

Nykyinen rahoitusjärjestelmä kannustaa oppilaitoksia siihen, että opiskelijat ikään ja taustaan katsomatta...