Helsingin seudun ​visio 2050

Helsingin seudun ​visio 2050

Kauppakamari näyttää Helsingin metropolialueen tulevaisuuden suunnan. Helsingin seutu 2050 –visio tuo laajan kuvan seudulliseen kehittämiseen. Vuoteen 2050 ulottuva visiotyö auttaa varmistamaan sen, että Helsingin seutu kehittyy yrityksille tulevaisuudenkestäväksi – houkuttelevaksi, kansainväliseksi ja kilpailukykyiseksi alueeksi, joka tarjoaa erinomaiset edellytykset harjoittaa kukoistavaa liiketoimintaa. ​

Helsingin seutu 2050 visio on elinkeinoelämän kannalta elinvoimainen tulevaisuuskuva. Kauppakamari haluaa olla varmistamassa osaavan työvoiman määrän kasvua, riittävää asuntotuotantoa, asianmukaisia toimitiloja ja tontteja yrityksille sekä tuotannollisen toiminnan edellytyksiä. Kehityksessä on huomioitava myös maankäyttö, logistiikan tarpeet ja liikennejärjestelyt – vastuullisesti.​

Kauppakamari kokoaa visiotyössä seudullista ajattelua ja näkemyksiä eri sidosryhmiltä. MDI toimii kauppakamarin kumppanina visiotyössä.


Visiotyön teemat

Visiotyössä käsitellään erilaisia seudulle merkityksellisiä teemoja.

  • Osaava työvoima
  • Maankäyttö, asuminen, liikenne ja logistiikka
  • Helsingin seudun lumo- ja vetovoima
  • Valttikortit, joilla valloitamme maailman

Lue lisää visiotyöstä


Kauppakamarilehdessä visioidaan tulevaisuutta

Tarjoamme välineitä ja verkostoja kansainvälistymiseen. Myönnämme ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia ja ATA carnet -tulliasiakirjoja.