Pia Pakarinen: Pendelöinti Helsingin keskustaan vai etätyö kotona kolmoskehällä?

Kauppakamarin visio 2050: Polttavan osaajapulan ratkaisut avaavat tulevaisuuden

Helsingin seutu on vuonna 2050 Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue. Vetovoiman varmistamisessa avainrooliin nousevat osaava työvoima sekä seudulliset maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut. Helsingin seudun kauppakamari julkisti 7. kesäkuuta 2022 vuoteen 2050 ulottuvan tulevaisuusvision.

Helsingin seudun kauppakamari on koonnut jäsentensä ja luottamushenkilöidensä kanssa Helsingin seudun tulevaisuusvisioon edellytyksiä, joilla alueesta kehittyy paras mahdollinen paikka harjoittaa menestyvää yritystoimintaa. Kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen korostaa, että seudun toimijoiden on puhuttava tulevaisuuden suunnasta yhdessä.

”Metropolialueemme tarvitsee kattavaa vuoropuhelua tulevaisuuden suunnasta. Esitämme visiossa toimenpiteitä, joilla Itämeren kilpailukykyisin ja kiinnostavin seutu rakentuu”, Pakarinen tiivistää.

Osaajapulan ratkaiseminen ei odota

Helsingin seutu tarvitsee uutta osaamista ja uusia osaajia. Kauppakamari haluaa helpottaa polttavaa osaajapulaa, sillä ilman osaajapulan ratkaisemista, muut ponnistelut jäävät turhiksi.

”Kaikki kynnelle kykenevät pitää saada työhön”, Pakarinen sanoo painokkaasti. Hänen mukaansa vain työperäinen maahanmuutto voi ratkaista jyrkästi pahenevan osaajapulan.

”Tarvitsemme pelkästään Helsingin seudulle vuosittain 20 000 ulkomaista osaajaa. Vieraskielisten työllisyysaste on saatava muun väestön tasolle jo vuoteen 2030 mennessä. Osaajapula ei kosketa vain Suomea vaan se on globaali haaste. Lupaprosessien sujuvuus on vasta itsestäänselvyys, sen lisäksi tarvitaan ylivoimainen palvelutarjonta ulkomaisille osaajille. Meidän pitää luoda uudenlainen ja toimiva VIP-väylä, jolla houkuttelemme ihmiset tänne töihin”, linjaa Pakarinen.

Kauppakamari on Pakarisen mukaan jatkossa entistäkin keskeisempi kumppani yritysten ja julkisen sektorin välillä osaamisen kehittämisessä ja osaavan työvoiman tarpeissa. ”Ulkomaiset investoinnit ja kansainvälisesti kiinnostavat yritykset houkuttelevat tänne uusia investointeja ja myös uusia osaajia”, Pakarinen kiteyttää.

”Helsingin seudun on tarjottava maailman parasta koulutusta. Työikäisille on kohdennettava koulutusmahdollisuuksia ja kannustimia osaamisen kehittämiseen koko työuran läpi. Kenenkään ei pitäisi joutua muuttamaan pois Helsingin seudulta sen takia, että opiskelupaikka puuttuu. Vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 % Suomen korkeakoulupaikoista sijaitsee Helsingin seudulla”, Pakarinen visioi.

Toimiva logistiikka, riittävä kaavoitus

Kauppakamarin visiossa on toimenpiteitä myös maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja logistiikkaan.

”Seudun vetovoima vahvistuu, kun saamme tänne vuosittain miljardiluokan investointeja. Kunnat ja yritykset tarvitaankin nyt yhdessä tavoittelemaan suurinvestointeja maailmalta. Helsingin seudulla pitäisi myös panostaa suomalaisen teollisuuden houkutteluun takaisin juurilleen. Tämä parantaisi toimintavarmuutta ja ympäristövastuullisia toimitusketjuja”, Pakarinen listaa. ”Myös kansainvälisiä toimijoita tulee houkutella sijoittamaan uutta teollisuustoimintaa Helsingin seudulle”, hän jatkaa.

”Kiritämme kuntien suunnittelijoita ja päättäjiä luomaan uudenlaisia ratkaisuja kaupunkikehityksen haasteisiin. Käymme aktiivista keskustelua sääntelystä ja sen ongelmista. Huolehdimme myös, että seudun yritysten rakentamisen ja liikenteen tarpeet ymmärretään kaavoituksessa. Vaikutamme Helsingin keskusta-alueen kehittämiseen ja edistämme sallimisen kulttuuria seudulla”, Pakarinen vakuuttaa.

Pakarinen katsoo, että Helsingin seutua tulee kehittää kestävien ratkaisujen mallialueena.

”Seudun tulee mahdollistaa monipuolisten uusiutuvien energianlähteiden ja uusien energiantuotannon ratkaisujen käyttö. Innovaatiotoimintaa tulee kasvattaa mahdollisimman useiden eri toimialojen yritysten välisellä synergialla. Tällä alueella on kaikki mahdollisuudet kohota start up -kiihdyttämönä Euroopan ykköseksi”, Pakarinen painottaa.

Helsingin seudun kauppakamarin tulevaisuusvisioon on osallistunut kevään 2022 aikana yli 300 luottamushenkilöä ja jäsentä, ja yhteistyökumppanina vision laatimisessa Kauppakamarilla on ollut aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

”Pistämme itsemme likoon vision puolesta ja sitoudumme tekemään oman osuutemme. Haastamme päättäjät mukaan talkoisiin – tai esittämään paremman vision”, Pakarinen vakuuttaa.


Lisätietoja:

Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari, toimitusjohtaja,
pia.pakarinen@helsinki.chamber.fi, p. 040 529 4989 

Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari,
p. 050 571 3564, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi

Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari, viestintäpäällikkö,
tiina.tikander@helsinki.chamber.fi, p. 046 878 7540

Lue myös

Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue vuonna 2050

Helsingin seudun merkitys on kaikilla keskeisillä tunnusluvuilla ylivertainen Suomessa, mutta etumatkaa...

Visio 2050 julki: Helsingin seudusta Itämeren ykkösalue

Kattava kasvuvisio viidessä kuukaudessa ja kaupan päälle vielä lista konkreettisia toimia, joiden myötä tavoitteista voisi tulla myös...

Miltä Keski-Uusimaa näyttää vuonna 2050?

Yhdessä Kauppakamarin luottamushenkilöiden ja jäsenten kanssa tehdyssä visiotyössä on löytynyt neljä olennaista perustekijää: 1) osaavan työvoiman saatavuusongelmien...