Saavutettavuusseloste: Helsingin seudun kauppakamarin kotisivut (suomenkielinen sivusto)

Saavutettavuusseloste: Helsingin seudun kauppakamarin kotisivut (suomenkielinen sivusto)

Tämä on Helsingin seudun kauppakamarin verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee helsinki.chamber.fi-palvelua. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tavoitteenamme on tarjota digitaalisia palveluita, jotka ovat saavutettavia kaikille käyttäjille. Tässä saavutettavuusselosteessa kerromme, millaisia puutteita palvelun saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta sekä kehittämisehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 28.05.2024. 

Kuvaus sivuston saavutettavuudesta perustuu Helsingin seudun kauppakamarin ja ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation arvioon.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset suurelta osin.

Ei saavutettava sisältö

Saavutettavuuspuutteet ovat ryhmitelty seuraavien kokonaisuuksien alle:

  • havaittava
  • hallittava
  • ymmärrettävä
  • toimintavarma

Havaittava

Tekstivastineissa on paikoittain puutteita

Osalla kuvista ei ole informatiivisia tekstivastineita. (1.1.1)

Otsikkotasoissa on paikoittain puutteita

Otsikkotasot eivät paikoittain noudata otsikkohierarkiaa. (1.3.1)

Listojen rakenteissa on paikoittain puutteita

Osa listoista ei ole toteutettu parhaita käytäntöjä noudattaen. (1.3.1)

Syötekenttien tarkoituksen kuvaamisessa on puutteita

Syötekenttiä ei ole tunnistettu sopivilla autocomplete-attribuutteilla. (1.3.5)

Osa elementeistä on erotettu muusta sisällöstä vain väriä käyttämällä

Osa linkeistä, näppäimistökohdistuksista ja infograafien elementeistä on erotettu muusta sisällöstä ainoastaan väriä käyttämällä. (1.4.1)

Tekstin kontrasti taustan kanssa ei ole paikoittain riittävä

Sivustolla on paikoittain kohtia, joissa tekstin kontrasti suhteessa taustaan ei ole riittävä. (1.4.3)

Tekstin luettavuudessa on ongelmia, kun tekstiä suurennetaan 200 prosenttiin

Joillain sivuilla teksti ei pysy täysin luettavana, kun teksti suurennetaan 200 prosenttiin. (1.4.4)

Osa sisällöstä menetetään, kun näyttö kavennetaan 320 CSS-pikseliä leveäksi

Osa sivuston sisällöstä menetetään, kun näyttöä kavennetaan 320 CSS-pikseliä leveäksi. (1.4.10)

Näppäimistökohdistuksen kontrastissa on paikoittain puutteita

Joissain elementeissä näppäimistökohdistuksen kontrasti suhteessa taustaan ei ole riittävä. (1.4.11)

Päänavigaation toiminnassa kohdistettaessa on puutteita

Päänavigaation alavalikko ei ole piilotettavissa siirtämättä osoitinta. (1.4.13)

Hallittava

Osa elementeistä ei ole hallittavissa näppäimistöllä

Osa elementeistä ei ole hallittavissa näppäimistöllä tai niiden käyttö näppäimistöllä on haastavaa. (2.1.1)

Elementin yhteydessä on näppäimistöansa

Näppäimistökohdistus jää jumiin chat-elementtiin. (2.1.2)

Kohdistusjärjestyksessä ilmenee puutteita

Kohdistusjärjestys ei ole paikoittain looginen tai sivustolla ilmenee ylimääräisiä kohdistuksia. (2.4.3)

Evästevalikon yhteydessä ilmenee puutteita

Evästevalikko ei mahdollisesti saa kaikilla yleisillä teknologioilla ensimmäisenä kohdistusta. Valikon yhteydessä ilmenee englanninkielisiä elemenettien saavutettavia nimiä ja näkymättömiä näppäimistökohdistuksia. (2.4.3), (2.4.7), (4.1.2)

Joidenkin linkkien tarkoitus voi olla epäselvä käyttäjälle

Sivustolla on linkkejä, joiden tarkoitus voi olla käyttäjälle epäselvä. (2.4.4)

Osa elementeistä ei saa näkyvää näppäimistökohdistusta

Sivustolla on elementtejä, jotka eivät saa näkyvää näppäimistökohdistusta. (2.4.7)

Päänavigaation käyttö vaatii reittiin perustuvia ohjauseleitä

Päänavigaatio ei ole suurella näytön koolla käytettävissä yhdellä osoittimella ilman reittiin perustuvia eleitä. (2.5.1)

Visuaalinen nimilappu ei vastaa saavutettavaa nimeä

Uutiskirjeen yhteydessä valintaruudun visuaalinen nimilappu ei vastaa saavutettavaa nimeä. (2.5.3)

Ymmärrettävä

Lomakekenttien virheiden välittämisessä on puutteita

Virheilmoitukset eivät välity aina apuvälinekäyttäjille. (3.3.1)

Lomakekenttien pakollisuuden ilmoittamisessa on puutteita

Kenttien pakollisuudesta on ilmoitettu pelkällä symbolilla ilman selitettä. (3.3.2)

Toimintavarma

Yksittäisten elementtien saavutettavissa nimissä ja tilojen ilmoittamisessa on puutteita

Yksittäisiltä elementeillä on puutteelliset saavutettavat nimet. Kaikkien elementtien tilaa ei saa selville. (4.1.2)

Lomakkeen lähetyksen ilmoittamisessa on puutteita

Tieto lomakkeen lähetyksestä ei suoraan välity apuvälinekäyttäjälle. (4.1.3)

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Voit antaa meille saavutettavuuspalautetta tai pyytää ei-saavutettavaa aineistoa saavutettavassa muodossa sähköpostilla osoitteesta viestinta@helsinki.chamber.fi. Kerro viestissäsi mistä sivusta on kyse ja kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (Linkki vie ulkoiseen palveluun ja avautuu uuteen ikkunaan). Etelä-Suomen Aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi (Linkki vie ulkoiseen palveluun ja avautuu uuteen ikkunaan)
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000