Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Helsingin seudun kauppakamari kuuluu Euroopan komission alaiseen yritystukiverkostoon Enterprise Europe Networkiin (EEN), joka on kaikille Suomessa toimiville pk-yrityksille maksuttomia kansainvälistymispalveluita tarjoava verkosto.  EEN-verkosto toimii yli 60 maassa ja käsittää yli 3000 asiantuntijaa. Mukana olevat maat löytyvät EEN Europa -sivuilta ja yhteydenotot näihin tehdään oman maan EEN-yksikön kautta. 

Ota yhteyttä kauppakamarin EEN-yksikköön, niin autamme sinua kansainvälistymiskysymyksissäsi: een@helsinki.chamber.fi

EEN-verkoston neuvontapalvelut

Yleinen neuvonta

Tarjoamme yleistä neuvontaa kansainvälistymiseen ja ulkomaankauppaan liittyen.  

EEN:n kautta saa tietoa yritysmuodoista ja yrityksen perustamisesta, liiketoimintaympäristöstä, verotuksesta ja työlainsäädännöstä eri maissa. 

Lue lisää
EU-rahoitusneuvonta

EU-rahoitusneuvonnassa välitämme tietoa EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja -ohjelmista sekä tuemme yrityksiä sopivan EU-rahoitusohjelman kartoittamisessa.

Lue lisää rahoitusneuvonnasta
Lakineuvonta

Tarjoamme yleistä lakineuvontaa kansainvälisissä kysymyksissä, muun muassa EU-säädösten vaikutuksista ja täytäntöönpanosta, eri maiden kansallisesta lainsäädännöstä, kv-kaupan sopimuksista ja riitatilanteista, kuljetusehdoista, verotuksesta ja julkisista hankinnoista maksuttomasti.

Lakineuvonnassa ei laadita asiakirjoja eikä se korvaa lakiasiaintoimistojen tai muiden vastaavien palveluita.

Lue lisää
IP Helpdesk

Autamme myös aineettomiin oikeuksiin liittyvissä IP-asioissa ja asioinnissa European IP Helpdeskin kanssa.

European IP Helpdeskistä saa käytännönläheisiä oppaita yritysten näkökulmasta, uutiskirjeen, webinaareja ja muuta koulutusta sekä yleisneuvontaa konkreettisissa kysymyksissä Helpline-palvelun kautta.

Lue lisää IP Helpdeskistä (eng)

EEN-verkoston kansainvälistymispalvelut

Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kartoittaminen

Autamme kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi. 

Yrityskontaktipörssissä (Partnering Opportunities Database) on tuhansia yritysprofiileja eri toimialoilta. Voit hakea esimerkiksi alihankkijaa, jälleenmyyjiä, edustajaa, logistiikkakumppania, kumppania tuotekehitykseen ja vaikkapa kartoittaa mahdollisuuksia yhteisyrityksen perustamiseen ja yrityskauppoihin.

Yrityskontaktipörssi
Tapahtumat

Järjestämme yrityksille suunnattuja kansainvälistymiseen liittyviä infotilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tilaisuuksien tarkoituksena on antaa tietoa teemasta, tarjota kontakteja ja antaa yritysesimerkkien kautta vertaistukea sekä ideoita, miten itse toimia halutessaan esim. tietyn maan markkinoille. 

EEN-verkosto järjestää vuosittain suurten kansainvälisten messujen tai tapahtumien yhteydessä kymmeniä yrityskontaktitapahtumia eli matchmaking-tapahtumia, joissa on mahdollisuus tavata lyhyessä ajassa monia potentiaalisia uusia yhteistyökumppaneita ennalta sovituissa kahdenkeskisissä tapaamisissa. 

Tulevat tapahtumat
Palautepalvelu EU:n sisämarkkinaongelmista

Välitämme pk-yritysten palautepalvelun kautta Euroopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat sisämarkkinoilla toimiessaan, kuten esimerkiksi paikallinen lainsäädäntö, joka näyttäisi olevan ristiriidassa sisämarkkinasääntöjen kanssa ja vaikeuttavan markkinoille pääsyä. Neuvomme yrityksiä luottamuksellisesti konkreettisissa kysymyksissä ja raportoimme yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä sekä varmistaa, että tulevissa poliittisissa päätöksissä voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon sisämarkkinoilla toimivien yritysten käytännön kokemukset.

Teemme myös yhteistyötä SOLVIT-verkoston kautta, jos ongelman voidaan epäillä johtuvan lainsäädännön väärinsoveltamisesta tai esimerkiksi EU-lainsäädännön virheellisestä harmonisoinnista toisessa EU-maassa.

Lue lisää
Innovaatioiden kaupallistaminen


Tarjoamme innovaatioiden kaupallistamiskyvyn analysointi- ja neuvontapalvelua innovatiivisille pk-yrityksille, joiden tuote, palvelu tai bisnesmalli antaa merkittävän kilpailuedun ja mahdollistaa huomattavan kansainvälisen kasvun. Yrityksellä pitäisi olla myös vähintään kymmenhenkinen organisaatio ja muutama vuosi toimintaa takanaan.

Maksuton innovaatioiden kaupallistamiskyvyn analysointi- ja neuvontapalvelu sisältää analyysin, kehittämissuunnitelman ja asiantuntijan neuvonnan suunnitelman toteuttamisessa, yhteensä 7 päivää. 

Lue lisää

Lisätietoja

Kärkäs Maija päällikkö 09 2286 0301

EU-oikeus, European IP Helpdesk

Marin-Hyppönen Johanna asiantuntija 09 2286 0306

Kansainvälistyminen,
maa- ja markkinatieto, EU-rahoitus, kansainväliset yrityskontaktihaut

Lahtinen Mika juristi 09 2286 0316

Sopimus-, yhtiöoikeus- ja työsuhdeasiat,
EU-asiat,
yritysten kansainvälistyminen

Toivanen-Visti Outi vastuullisuusasiantuntija 045 3518 807

Enterprise Europe Network

Niemistö Johanna asiantuntija 09 2286 0238

Kansainvälistyminen, maa- ja markkinatieto, kansainväliset yrityskontaktihaut

Suomen kansalliseen verkostoon kuuluu kolme partneria. Helsingin seudun kauppakamarin lisäksi mukana ovat Business Finland ja Turku Science Park.

Enterprise Europe Network -verkoston toiminta on Euroopan komission osarahoittamaa (COSME-ohjelma).


Mentorointia PK-yrityksille kansainvälistymiseen ja kasvuun

Kaipaatko ajatustenvaihtoa ja konkareiden näkemyksiä yrityksesi kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyen? Tässä Chambercastin jaksossa kuulet kokeneiden yritysmentoreiden, Martti Rauteen ja Pyry Lautsuon, käytännön neuvoja pk-yrityksen kansainvälistymiseen.

Mentorit toimivat Nestor Partners ry:n nestoreina.