Tilastoja

Tilastoja

Ennakointikamari selvittää ja tuo esiin Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten näkemyksiä erityisesti osaamiseen, koulutukseen ja työvoiman saatavuuteen liittyen.

Vakioaiheina kaksi kertaa vuodessa tehtävissä kyselyissä toistuvat osaavan työvoiman saatavuus sekä yritysten rekrytointinäkymät lähitulevaisuudessa sekä muutaman vuoden ajanjaksolla. Näiden lisäksi on tiedusteltu muun muassa kansainväliseen työvoimaan, yrityspalveluiden tunnettuuteen ja ammatilliseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Keräämme tälle sivulle tilastoja Helsingin seudun yritysten näkymistä.


Osaavan työvoiman saatavuus ja rekrytointitarpeet

Seurannasta näemme, että pula osaavasta työvoimasta on pahentunut ja toisaalta rekrytointinäkymät ovat kohentuneet selvästi syksyn 2020 jälkeen.


Ulkomaalaisten osaajien rekrytointi

Työelämän kansainvälistyminen ja ulkomaalaisen työvoiman houkuttelu ovat koko Suomen tulevaisuuden kannalta kohtalonkysymyksiä. Erityisesti asia koskettaa Suomen selvästi kansainvälisintä aluetta, eli Helsingin seutua. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset vastasivat ulkomaalaisten osaajien rekrytointia koskeviin kysymyksiin joulukuussa 2021. Vastaajia oli 307 kappaletta, mukana oli yrityksiä lähes kaikilta toimialoilta ja 80 % vastaajista oli alle 50 hengen yrityksiä.

42 % vastaajayrityksistä aikoi jatkossa rekrytoida tai vuokrata ulkomaalaisia osaajia. Ajankuvasta kertoo se, että peräti 30 % vastaajayrityksistä ei osannut vielä sanoa, aikovatko he rekrytoida tai vuokrata ulkomaalaisia osaajia. Voidaan olettaa ainakin pahentuneen työvoimapulan johtaneen siihen, että useat yritykset ovat juuri nyt ensimmäistä kertaa harkitsemassa ulkomaalaisen työvoiman rekrytoimista.

Kansainvälisestä työvoimasta puhuttaessa keskustelu meinaa usein painottua liiaksi pelkästään huippuosaajiin. Vaikka huippuosaajien houkuttelu onkin erityisesti Helsingin seudulle tärkeää – Helsingin seudun yritykset hakivat selvästi muuta Suomea useammin ulkomaalaisia osaajia asiantuntija- ja johtotehtäviin – on olennaista muistaa, että osaajia tarvitaan kaiken tasoisiin työtehtäviin. Jopa siinä määrin, että 61 % vastaajista kertoi hakevansa ulkomaalaisia osaajia (ainakin) työntekijätehtäviin.

Lähes puolessa vastaajayrityksissä koettiin, että heillä on hyvät valmiudet rekrytoida tai vuokrata ulkomaalaista työvoimaa. Toisaalta 27 % yrityksistä on tilanteessa, jossa valmiudet rekrytointiin ovat heikot tai erittäin heikot. 9 % vastaajista ei osaa sanoa, millaiset valmiudet yrityksellä ulkomaalaisten osaajien rekrytointiin.

Suurin osa yrityksiin rekrytoiduista ulkomaalaisista osaajista on tullut Euroopasta ja heistä selvä enemmistö EU-alueelta. Myös muualta maailmasta rekrytoidaan kuitenkin merkittävissä määrin ulkomaalaisia osaajia.

Ulkomaalaisia osaajia rekrytoinneista tai vuokranneista yrityksistä selvä enemmistö (66 %) arvioi kokemuksiensa olleen positiivisia tai erittäin positiivisia. Neljänneksellä kokemukset olivat neutraaleja, joten alle 9 % vastaajista kertoi kokemuksien olleen negatiivisia.

Lisätietoja

Oja Olli projektipäällikkö 050 5647586

Ennakointikamari