Työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden parantaminen

Työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden parantaminen

Haaste: Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien kohdemaana on parannettava​

Suomen tavoitteena on kolminkertaistaa uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena tulee olla sama työllisyysaste valmistumisen jälkeen kuin kantasuomalaisilla opiskelijoilla. Tavoitteena tulee olla nopeammat ja helpommat oleskelulupien käsittelyajat kuin kilpailijamaissa, maine maana, jonne on helppo asettautua ja mukavaa elää. ​

Toimenpide: Kehitetään International House Helsinki -palvelusta yrityksille ja oppilaitoksille rekrytointi- ja työelämäkiihdyttämö, jonka kautta välitetään ennen opiskelujen alkua, opiskelujen aikana ja valmistumisen jälkeen harjoittelu- ja työpaikkoja. Palvelu on käytössä metropolialueella, mutta palvelee koko Suomea ja maailmaa. ​

Toimenpide: Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen koulutusta vastaavalle alalle korkeakoulujen rahoituskriteeriksi.​

Toimenpide: Käynnistetään Uudenmaan alueella kokeilu, jossa luovutaan saatavuushankinnasta kahden vuoden määräajaksi. Mahdollistetaan oleskelulupien myöntäminen Suomessa toimiviin ulkomaisiin korkeakouluihin hakeville EU:n ulkopuolisille opiskelijoille.​

Toimenpide: Tarjotaan ulkomaisille korkeakouluopiskelijoille koulutusmaksujen palautus kolmen työssäolon vastikkeeksi ja kehitetään erityisosaajille verokannustimia tulla Suomeen. ​

Haaste: Työperäiseen maahanmuuttoon tarvitaan tavoitteellisuutta ja kokonaisnäkemystä​

Suomen maahanmuuttoon liittyvä houkutteluun, asettautumiseen, luvittamiseen, työelämäyhteyksiin, osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut liian hajallaan eri valtion viranomaisissa. ​

Toimenpide: Siirretään kaikki työ- ja osaamisperusteiseen maahanmuuttoon liittyvä tulosohjaus ja ​
elinkeinopolitiikkaan liittyvä kehittäminen sisäasianministeriön hallinnonalalta työ- ja elinkeinoministeriöön.