Liikenne

Liikenne

Liikenteen toimivuuden edistäminen, logistisen tehokkuuden lisääminen ja ulkomaankaupan yhteyksien parantaminen edellyttävät liikenneverkon palvelutason kohentamista. Työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää parantaa seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä ja liityntäpysäköintimahdollisuuksia.

Helsingin seudun kauppakamari

  • edistää työssäkäyntialueen liikennejärjestelmän suunnittelua kokonaisuutena kaikki liikennemuodot mahdollistaen
  • vaikuttaa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelman valmisteluun
  • edistää liikenneinfrastruktuurin kehittämistä ja liikenteen rahoituksen uudistamista valtakunnallisena ratkaisuna
  • torjuu liikenteen kokonaisverorasituksen nostamista sekä liikenteen alueellisia veroja
  • korostaa satamien sujuvien liikenneyhteyksien ja kaupunkilogistiikan toimivuuden merkitystä
  • painottaa Helsingin keskusta-alueen saavutettavuutta ja katutöiden tehokasta toteuttamista

Lisätietoja

Pasuri Tiina johtava asiantuntija 050 62 905

Kaavoitus ja rakentaminen, liikenne