Yritysvastuu

Yritysvastuu

Viisas yritys ennakoi vastuullisuusvaatimuksia. Tavoitteenamme on yhdessä jäseniemme ja sidosryhmiemme kanssa edistää kestävää ja vastuullista toimintaa sekä viestiä siitä aktiivisesti. 

Yritystoiminnan globalisoituminen, hybridivaikuttaminen, ilmastonmuutos, nuorten syrjäytyminen ja työyhteisöjen monimuotoistuminen korostavat yritysvastuun merkitystä liiketoiminnassa. 

Vuonna 2021 seuraamme hiilineutraalisuuden toteuttamista koskevan lainsäädännön kehitystä ja alueellista valmistelutyötä, kokoamme valmisteluun yritysten näkökulmat ja viestimme niistä aktiivisesti yrityksille.

Vuonna 2021 järjestämme jäsenyrityksille yritysturvallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista ja pidämme yhtenä painopistealueenamme yritysten kyberturvallisuuden kehittämistä. Tämän lisäksi pidämme yritystoiminnan yhteiskunnallista ja alueellista merkitystä esillä julkisessa keskustelussa. Jatkamme laajaa ja tiivistä oppilaitosyhteistyötä eri koululaitosten kanssa. Pidämme yritystoiminnan yhteiskunnallista ja alueellista merkitystä esillä julkisessa keskustelussa

Vuonna 2021 edistämme sukupuolten välisten tasapuolisten etenemismahdollisuuksien toteutumista yrityksissä järjestämällä Johtajuuden Naiskamari -tilaisuuksia. Järjestämme myös Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan, jolla vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen ja tuodaan esiin kansainvälistymisessä ja työyhteisön monimuotoisuudessa menestyneitä yrityksiä. Osallistumme Keskuskauppamarin vastuullisuustyöhön, yritysten koulutukseen vastuullisuusasioissa ja järjestämme jäsentapahtumia yritysvastuukysymyksistä.

Vuonna 2021 Helsingin seudun kauppakamari on mukana Suomen suurimmassa vastuullisuuskampanjassa yhteistyökumppanina. Vastuullinen työnantaja -kampanja haastaa työnantajia kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta: syrjimättömyys, joustavuus ja työelämän tasapaino, esimiestyöhön panostaminen, työn sisältö ja merkitys, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus ja hyvä hakijakokemus.