ICT-valiokunta 2020

ICT-valiokunta 2020

Liiketoiminnan sähköistyminen vaikuttaa yhä voimakkaammin kaikkiin toimialoihin, liiketoimintamalleihin ja kilpailuun. Tuottavuudesta noin puolet syntyy tietotekniikan ja uuden teknologian kautta. Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa suomalaisten yritysten on löydettävä uusia liiketoimintamalleja, joissa yhdistyvät teknologia, yrityksen osaaminen ja joustavat palvelukonseptit. Tärkeitä kohteita ovat innovatiiviset ansaintalogiikat, jotka syntyvät eri toimialojen rajoille, monikanavainen verkkokauppa, mobiiliteknologian hyödyntäminen, pk-yritysten kyky digitalisaatiojohtamiseen ja suomalaisen tietotekniikkaosaamisen tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille.

Valiokunnan tehtävänä on selvittää yritysten sähköisen liiketoiminnan palvelutarpeita, levittää hyviä käytänteitä, seurata yleistä tietoyhteiskuntapolitiikan kehitystä, tukea pk-yritysten tietotekniikan hyödyntämistä sekä edistää sähköistä asiointia eri muodoissa.

Puheenjohtaja:
Hiltunen, Arto, tietohallintojohtaja, Kesko Oyj

Varapuheenjohtaja:
Ylihurula, Anna-Mari, Vice President, Elisa Oyj

Muut jäsenet:
Brusi, Pete, toimitusjohtaja, InfoCare Oy
Forsberg, Gustaf, toimitusjohtaja, LPOnet Osk Anl
Grönlund, Henri, toimitusjohtaja, Cloud2
Haaksiala, Henri, yrittäjä, Dwellet Oy
Halme, Anu, Compliance Coordinator, Basemark Oy
Kaipio, Krister, johtaja, Telia Finland Oyj
Kujala, Nina, yksikön päällikkö, ICT-liiketoimintapalvelut, Fingrid Oyj
Laitinen, Jarmo, toimitusjohtaja, Trimico Oy
Laturi, Panu, partneri, N2 Comms Oy
Mattila, Marcus, Director, Business Operations, Reaktor
Nyroos, Marko, toimitusjohtaja, MaxConsolidation Oy
Ojala, Oskari, Senior Developer, Frantic Oy
Pulkkinen, Markku, johtaja, Microsoft Oy
Koskinen, Mika, kehitysjohtaja Government and Defence, Fujitsu Finland Oy
Takala, Juha, tuotekehitysjohtaja, Heeros Oyj
Virkkunen, Jukka, Partner, Digital Workforce Services Oy

Valiokunnan sihteeri:
Äikäs, Saija, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari