Innovation and Growth Committee

Innovation and Growth Committee

Helsingin seudun kauppakamarin Innovation and Crowth Commetee -valiokunnassa selvitämme yritysten sähköisen liiketoiminnan palvelutarpeita, levitämme hyviä käytänteitä, seuraamme yleistä tietoyhteiskuntapolitiikan kehitystä, tuemme pk-yritysten tietotekniikan hyödyntämistä sekä edistämme sähköistä asiointia innovatiivisesti tieto- ja kyberturvallisuus huomioiden.

Liiketoiminnan sähköistyminen sekä digitalisoituminen ovat läsnä kaikilla toimialoilla. Digitalisoituminen vaikuttaa liiketoiminnan perustaan ja liiketoiminnan jatkuvuuteen, mutta entistä useammin digitalisaatio on osana liiketoimintamallia kilpailuedun ja perusliiketoiminnan varmistamisessa. Tuottavuudesta enemmän kuin puolet syntyy tietotekniikan ja uuden teknologian kautta. Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa suomalaisten yritysten on löydettävä uusia liiketoimintamalleja, joissa yhdistyvät teknologia, yrityksen osaaminen ja joustavat globaalit palvelukonseptit. Tärkeitä kohteita ovat innovatiiviset ansaintalogiikat, jotka syntyvät eri toimialojen rajoille, omnikanavainen verkkokauppa, innovatiivisesti automaatiota, keinoälyä ja mobiiliteknologiaa hyödyntävät ratkaisut, pk-yritysten kyky digitalisaatiojohtamiseen ja suomalaisen tietotekniikkaosaamisen tuotteistaminen sekä palvelullistaminen kansainvälisille markkinoille.

Innovation and Growth Committee

Puheenjohtaja: 
Ylihurula, Anna-Mari, yritysliiketoiminnan johtaja, DNA Oyj 

Varapuheenjohtaja: 
Virkkunen, Jukka, Partner, Digital Workforce Services Oy 

Muut jäsenet: 
Brusi, Pete, toimitusjohtaja, InfoCare Oy  
Forsberg, Gustaf, kehityspäällikkö, Finnet-liitto ry 
Grönlund, Henri, toimitusjohtaja, Cloud2 Oy 
Kaipio, Krister, johtaja, Telia Finland Oyj 
Keskitalo, Ira, Country Manager, Enterprise Business, Huawei 
Kurkijärvi Lassi, Executive CTO, Sofigate Oy  
Lehtonen, Yrjö, Vice President 
Löfman, Tapio toimialajohtaja, Fujitsu Finland Oy  
Mattila, Marcus, Director, CEO, Vala Group
Ohtamaa, Petri, toimitusjohtaja, Nextcon Oy 
Ojala, Oskari, Senior Software Architect, Nitor Group Oy  
Pellikka, Jarkko, Program Director, Industrial 5G, Nokia 
Rautu, Reetta, Head of Market Unit Finland, eWork Group Finland Oy 
Simola, Ville, toimitusjohtaja Digital Commerce Finland  
Suominen, Kari, CIO, Fingrid Oyj 

Asiantuntijajäsen:
Huttunen, Salla, Vararehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy 

Valiokunnan sihteeri: 
Reino Meriläinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari