ICT-valiokunta

ICT-valiokunta

Helsingin seudun kauppakamarin ICT-valiokunnassa selvitämme yritysten sähköisen liiketoiminnan palvelutarpeita, levitämme hyviä käytänteitä, seuraamme yleistä tietoyhteiskuntapolitiikan kehitystä, tuemme pk-yritysten tietotekniikan hyödyntämistä sekä edistämme sähköistä asiointia innovatiivisesti tieto- ja kyberturvallisuus huomioiden.

Liiketoiminnan sähköistyminen sekä digitalisoituminen ovat läsnä kaikilla toimialoilla. Digitalisoituminen vaikuttaa liiketoiminnan perustaan ja liiketoiminnan jatkuvuuteen, mutta entistä useammin digitalisaatio on osana liiketoimintamallia kilpailuedun ja perusliiketoiminnan varmistamisessa. Tuottavuudesta enemmän kuin puolet syntyy tietotekniikan ja uuden teknologian kautta. Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa suomalaisten yritysten on löydettävä uusia liiketoimintamalleja, joissa yhdistyvät teknologia, yrityksen osaaminen ja joustavat globaalit palvelukonseptit. Tärkeitä kohteita ovat innovatiiviset ansaintalogiikat, jotka syntyvät eri toimialojen rajoille, omnikanavainen verkkokauppa, innovatiivisesti automaatiota, keinoälyä ja mobiiliteknologiaa hyödyntävät ratkaisut, pk-yritysten kyky digitalisaatiojohtamiseen ja suomalaisen tietotekniikkaosaamisen tuotteistaminen sekä palvelullistaminen kansainvälisille markkinoille.

Puheenjohtaja: 

Ylihurula, Anna-Mari, yritysliiketoiminnan johtaja, DNA Oyj (elokuu 2023)

Varapuheenjohtaja: 

Koskinen, Mika, Business Development Director, Fujitsu Finland Oy 

Muut jäsenet: 

Brusi, Pete, toimitusjohtaja, InfoCare Oy  

Forsberg, Gustaf, kehityspäällikkö, Finnet-liitto ry 

Grönlund, Henri, toimitusjohtaja, Cloud2 Oy 

Haavisto, Juuso, toimitusjohtaja, Silverskin Information Security Oy 

Kaipio, Krister, johtaja, Telia Finland Oyj 

Keskitalo, Ira, Country Manager, Enterprise Business, Huawei 

Laitinen, Jarmo, kehitysjohtaja, Helsingin KTK Oy 

Lehtonen, Yrjö, Vice President, CGI Finland Oy  

Mattila, Marcus, Director, Business Operations, Reaktor Innovations Oy 

Ohtamaa, Petri, toimitusjohtaja, Nextcon Oy 

Ojala, Oskari, Senior Software Architect, Nitor Group Oy  

Rautu, Reetta, Head of Market Unit Finland, eWork Group Finland Oy 

Suominen, Kari, CIO, Fingrid Oyj 

Vidgren, Teemu, Segment Lead, Small, Medium and Corporate, Microsoft Oy 

Virkkunen, Jukka, Partner, Digital Workforce Services Oy 

Valiokunnan sihteeri: 

Koivusalo, Tommo, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari