fiiliskuvafiiliskuva

ICT-valiokunta

Helsingin seudun kauppakamarin ICT-valiokunnassa selvitämme yritysten sähköisen liiketoiminnan palvelutarpeita, levitämme hyviä käytänteitä, seuraamme yleistä tietoyhteiskuntapolitiikan kehitystä, tuemme pk-yritysten tietotekniikan hyödyntämistä sekä edistämme sähköistä asiointia innovatiivisesti tieto- ja kyberturvallisuus huomioiden.

Liiketoiminnan sähköistyminen sekä digitalisoituminen ovat läsnä kaikilla toimialoilla. Digitalisoituminen vaikuttaa liiketoiminnan perustaan ja liiketoiminnan jatkuvuuteen, mutta entistä useammin digitalisaatio on osana liiketoimintamallia kilpailuedun ja perusliiketoiminnan varmistamisessa. Tuottavuudesta enemmän kuin puolet syntyy tietotekniikan ja uuden teknologian kautta. Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa suomalaisten yritysten on löydettävä uusia liiketoimintamalleja, joissa yhdistyvät teknologia, yrityksen osaaminen ja joustavat globaalit palvelukonseptit. Tärkeitä kohteita ovat innovatiiviset ansaintalogiikat, jotka syntyvät eri toimialojen rajoille, omnikanavainen verkkokauppa, innovatiivisesti automaatiota, keinoälyä ja mobiiliteknologiaa hyödyntävät ratkaisut, pk-yritysten kyky digitalisaatiojohtamiseen ja suomalaisen tietotekniikkaosaamisen tuotteistaminen sekä palvelullistaminen kansainvälisille markkinoille.

Puheenjohtaja: 
Ylihurula, Anna-Mari, Vice President, Elisa Oyj 

Varapuheenjohtaja: 
Koskinen, Mika, Business Development Director, Fujitsu Finland Oy 

Muut jäsenet: 
Brusi, Pete, toimitusjohtaja, InfoCare Oy  
Forsberg, Gustaf, kehityspäällikkö, Finnet-liitto ry
Grönlund, Henri, toimitusjohtaja, Cloud2 Oy 
Haavisto, Juuso, toimitusjohtaja, Silverskin Information Security Oy 
Kaipio, Krister, johtaja, Telia Finland Oyj 
Laitinen, Jarmo, hallituksen puheenjohtaja, Avion Interactive Oy 
Lehtonen, Yrjö, Vice President, CGI Finland Oy 
Mattila, Marcus, Director, Business Operations, Reaktor Innovations Oy 
Nykänen, Miika, Team Manager, eWork Group Finland Oy 
Nyroos, Marko, toimitusjohtaja, MaxConsolidation Oy 
Ohtamaa, Petri, toimitusjohtaja, Nextcon Oy 
Ojala, Oskari, Senior Software Architect, Nitor Group Oy
Suominen, Kari, CIO, Fingrid Oyj
Vidgren, Teemu, Segment Lead, Small, Medium and Corporate, Microsoft Oy 
Virkkunen, Jukka, Partner, Digital Workforce Services Oy 

Valiokunnan sihteeri: 
Tommo Koivusalo, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari