Opiskelijalle

Opiskelijalle

Etsitkö mielenkiintoista ja hyödyllistä harjoittelupaikkaa? Tule ottamaan urasi ensiaskeleet Helsingin seudun kauppakamariin.

Työharjoittelu Helsingin seudun kauppakamarilla

Kauppakamarissa suorittaa harjoittelun vuosittain laaja joukko eri alojen opiskelijoita. Harjoittelupaikkoja on tarjolla tilanteen mukaan esimerkiksi asiakaspalvelussa, HR:ssä, vaikuttamistyössä, lakineuvonnassa, tietohallinnossa ja palveluliiketoiminnassa. Meille on tärkeää tarjota harjoittelijalle mahdollisimman mielenkiintoinen ja sopivasti haastava kokemus, josta on oikeasti hyötyä työelämässä.

Harjoittelijan toimenkuva suunnitellaan niin, että se kehittää ammattitaitoa ja vastaa työharjoittelujaksolle asetettuja tavoitteita. Joillekin harjoittelujakso avaa mahdollisuuden työpaikkaan kauppakamarissa, sillä tarvitsemme jatkuvasti uusia osaajia niin määräaikaisiin kuin vakituisiin tehtäviin.

Kansainvälinen harjoittelu FinnCham-verkostossa

Helsingin seudun kauppakamari tukee Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tai Business College Helsingin opiskelijoiden FinnCham-harjoitteluja stipendillä. Suomalaisten kauppakamarien FinnCham-verkostoon kuuluu 40 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa, voittoa tavoittelematonta organisaatiota, jotka edistävät suomalaisen ja paikallisen elinkeinoelämän vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Harjoittelupaikkoja on mm. Brasiliassa, USA:ssa, Euroopan maista Hollannissa ja Kiinassa.

Tuki myönnetään vuosittain 10 harjoittelupaikan hakijalle. Harjoittelun kesto on yleensä 6 kk, joka tarkoittaa n. 1500 euron tukea kuukausittain. Stipendi maksetaan kauppakamarimme Kaupallisen koulutuksen rahastosta. Helsingin seudun kauppakamari on osaomistajana edellä mainituissa oppilaitoksissa.

Harjoittelusta sanottua:

Kuuluin palveluliiketoiminnan tiimiin, jossa pääsin tekemään monipuolisia työtehtäviä, kuten kirjojen digitoimista Ammattikirjasto-palveluun, videoiden editointia ja videojulkaisualustan ylläpitoa, KoulutusOnline-verkkosivun kehitystä ja sekalaisia sisällönpäivityksiä esimerkiksi KauppakamariKauppaan.

– Aleksi R.

…harjoittelijakin pääsee näkemään ja kokemaan hyvin ’hands-on’ -otteella, minkälaisista työtä ja mistä osa-alueista markkinointi kaiken kaikkiaan voi koostua.

– Susanna L.

Tärkeää ja hienoa oli myös, että harjoittelijana tutustuin niin moneen ihmiseen.

– Susanne M.