International House Helsinki – työnantajaneuvonta

International House Helsinki – työnantajaneuvonta

International House Helsinki tarjoaa maksuttomasti neuvontaa työnantajille ja yrityksille muun muassa kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä.


Ajankohtaista


Talent Helsinki -hanke

Talent Helsinki 2022-2023 -hankkeen tavoitteena on houkutella Helsinkiin erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita ja eri alojen yrittäjiä ja avainhenkilöitä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä.

Osaajien houkuttelutoimet tukevat välillisesti myös alueella toimivien yritysten investointeja sekä vahvistavat mielikuvaa Helsingistä ja Suomesta houkuttelevana työ-, yrittäjyys- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kohdealueena. Lisäksi hankkeella vahvistetaan vuonna 2017 perustetun International House Helsingin (lyh. IHH) roolia Helsingin ja pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan ja -verkostoyhteistyön keskuksena, sovitetaan toimijaverkoston kansainvälisille osaajille tuottamia palveluita yhtenäiseksi, asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi sekä luodaan alueellinen seurantamalli toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Helsingin seudun kauppakamarin tarjoaa osana Talent Helsinki -hanketta työnantajille maksutonta neuvontaa kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Työnantajaneuvonta on osa IHH Työnantajapalveluita.

Talent Helsinki -hankkeen toteuttajia ovat kauppakamarin lisäksi Helsingin kaupunki, Helsinki Partners, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Laurea-ammattikorkeakoulu.

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu hankkeen rahoitukseen ja hankkeella edistetään kansallisen Talent Boost -ohjelman tavoitteita.

International House Helsinki – työnantajaneuvonta

Laiho Anette juristi 09 2286 0002

Kansainvälinen työvoima, työsuhde-, palkanlaskenta- ja henkilöstöasiat.
International House Helsingin työnantajaneuvonta ja Talent Helsinki