Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavoitus ja rakentaminen

Maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja kuntien maapolitiikan tulee tukea Helsingin seudun kasvua, yritysten kilpailukykyä, asuntotuotantoa, työvoiman saatavuutta sekä liikenteen sujuvuutta.   

Helsingin seudun kauppakamari

  • korostaa metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä yli kuntarajat ulottuvana kokonaisuutena
  • edistää viranomaisten ja yritysten vuorovaikutusta ja yhteistyötä maankäytön suunnittelussa
  • painottaa riittävän vuokra-asuntotuotannon merkitystä työvoiman saatavuudelle
  • vaikuttaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamiseen kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi sekä kaupan sijainnin ohjauksen keventämiseksi
  • vaikuttaa Helsingin keskusta-alueen kehittämistä koskevaan suunnitteluun keskustan saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja Helsingin satamanosien toimintaedellytysten turvaamiseksi

Lisätietoja

Pasuri Tiina johtava asiantuntija 050 62 905

Kaavoitus ja rakentaminen, liikenne

(15.7.2024–10.1.2025 vuorotteluvapaalla)