Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteiden pääteemat ovat:

  1. osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen,
  2. työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden parantaminen,
  3. seudulle tärkeiden maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistäminen,
  4. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisääminen.

Uusista yrityksistä ja työpaikoista syntyy merkittävä osa Helsingin seudulle, alueella asuu yli puolet maan vieraskielisistä, metropolialueelle tehdyt liikenneinvestoinnit hyödyttävät koko maata ja TKI-panostuksissa Helsingin seutu jää yhä enemmän jälkeen kilpailevista metropolialueista.

Haasteista toimenpiteisiin

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteissa on 10 haastetta, joihin on esitetty 32 toimenpidettä.

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

Työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden parantaminen

Seudulle tärkeiden maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistäminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisääminen


Helsingin seudun kauppakamarin vastaukset ja huomiot hallitustunnustelijan kysymyksiin (PDF)

Kauppakamariryhmän hallitusohjelmatavoitteet (PDF)


Metropolipolitiikka – menestystä koko Suomelle

Hallitusohjelmatavoitteiden täydentäjäksi kauppakamari on valmistellut kaupunkipolitiikan ohjelman.

Uusimaa on kansainvälisesti merkityksellinen alue, joka tuottaa vaurautta koko Suomelle. Menestys vaatii tiiviimpää ja tavoitteellisempaa yhteistyötä valtion kanssa. Siksi tarvitsemme puhetta metropolipolitiikasta ja päätöksiä seudun menestyksen eteen.

Helsingin seudun ratkaisuilla on vaikutus koko Suomen kilpailukykyyn, siksi – Koko Suomen metropoli.