Suhdannepulssi

Suhdannepulssi

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi koostaa yritysten tämän hetken näkemykset suhdannetilanteesta ja avaa suhdannenäkymiä kolmen kuukauden päähän. Suhdannepulssin yhteydessä julkaistaan vaihtuva seudun kehitykseen liittyvä katsaus.

Suhdannepulsseja julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Suhdannepulssi korvaa aiemman Kauppakamarin toimialakatsauksen, joka julkaistiin neljä kertaa vuodessa. Voit tutustua menneisiin toimialakatsauksiin julkaisukirjastosta.

Suhdannepulssi-kyselyjen tulokset

Tarkastele ja suodata tuloksia valitsemalla kuukausi ja yrityksen toimiala. Sivuston evästeet tulee olla hyväksyttynä, jotta saat kuvaajan näkyville.

Suhdannepulssi

Tutustu Suhdannepulssi-kyselyjen raportteihin. Suhdannepulssi-kyselyjä on tehty vuodesta 2022.

Huhtikuu 2024

Yritykset Helsingin seudulla arvioivat seuraavan kolmen kuukauden suhdannenäkymät heikoiksi. Negatiivisiksi ne arvioivat myös yrityksensä liikevaihdon, kannattavuuden ja työvoimatarpeiden kehityksen seuraavan kolmen kuukauden aikana, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssista. Vaimeat suhdannenäkymät eivät ole kohentuneet joulukuusta.

Kyselyyn vastanneista alueen yrityksistä 39 prosenttia arvioi, että poliittisten lakkojen suma vähentää niiden mahdollisuuksia tarjota työpaikkoja vuonna 2024.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 346 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin aikavälillä 18.–25.3.2024.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannpulssi, huhtikuu 2024 (PDF)

Joulukuu 2023

Yritykset Helsingin seudulla arvioivat seuraavan kolmen kuukauden suhdannenäkymät heikoiksi. Negatiiviseksi ne arvioivat myös yrityksen liikevaihdon, kannattavuuden, työvoimatarpeiden kehityksen seuraavan kolmen kuukauden aikana, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssista. Suhdannenäkymät ovat heikentyneet viime elokuusta. Rakennusalan näkymät ovat muita aloja heikommat. Valmistuneet asuinrakennukset ovat saavuttaneet huippunsa vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 asuntotuotannon määrät Helsingin seudulla jäävät kauas MAL-suunnitelmassa olevasta 16 500 asunnon vuosituotannon määristä.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 409 Helsingin seudun jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin aikavälillä 28.11.–5.12.2023. Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 400 jäsenyritystä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella. Rakentamisen erikoisteeman osuuden teki Helsingin seudun kauppakamarin toimeksiannosta Kaupunkitutkimus Oy.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi, joulukuu 2023 (PDF)

Rakentaminen Helsingin seudulla (PDF)

 

Elokuu 2023

Helsingin seudun yritysten suhdannenäkymistä ovat heikentyneet viime keväästä: 41 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden heikkenevän paljon tai jonkin verran, parempia näkymiä odottaa vain 19 prosenttia vastaajista. Kaksi viidesosaa vastaajista ilmoitti kuluttajien kohonneiden asuntolainakustannusten heikentävän oman liiketoimintansa edellytyksiä. Seudun väestönkasvu palautui pandemiaa edeltävälle tasolle vuonna 2022, jolloin asukasmäärä kasvoi 19 000 henkeä. Kuluvan vuoden alkupuolella väestönkasvu kiihtyi edelleen ennätyksellisen vilkkaan maahanmuuton ansiosta.

Suhdannepulssiin vastaajina oli 292 yritysten toimitusjohtajaa ja ylintä johtoa eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä. Suhdannepulssin tiedot kerättiin Helsingin seudun yrityksistä elokuussa 2023. Suhdannepulssin yhteydessä julkaistiin Helsingin seudun väestökatsaus, jonka tuotti Kaupunkitutkimus TA.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi, elokuu 2023 (PDF)

Helsingin seudun väestökatsaus (PDF)

Huhtikuu 2023

Helsingin seudun yritysten arviot suhdanteiden nykytilasta jakautuvat vahvasti kahtia – 31,2 prosenttia vastaajista katsoo suhdanteiden olevan hyvät tai erittäin hyvät ja samaan aikaan 27,5 prosenttia vastaajista arvio suhdanteita heikoksi tai erittäin heikoksi. Varovaisimpia arvioita suhdannenäkymistä löytyy rakennusalan ja kaupan alan yrityksistä. Yritysten suhdannearvioissa näkyy kannattavuuden heikkenemistä ja työllisyydessä tuntuu hiipumisen merkkejä.

Suhdannepulssiin vastaajina oli 295 yritysten toimitusjohtajaa ja ylintä johtoa eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä. Suhdannepulssin tiedot kerättiin Helsingin seudun yrityksistä 17.-21.4.2023. Suhdannepulssin yhteydessä koottiin työmarkkinakatsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen tietoihin. Työmarkkinakatsaus toteutettiin yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA:n kanssa.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi huhtikuu 2023 (PDF)

Helsingin seudun työmarkkinakatsaus huhtikuu 2023 (PDF)