Vastuullisuus

Vastuullisuus

Viisas yritys ennakoi vastuullisuusvaatimuksia. Tavoitteenamme on yhdessä jäseniemme ja sidosryhmiemme kanssa edistää kestävää ja vastuullista toimintaa sekä viestiä siitä aktiivisesti. Yritystoiminnan globalistoituminen, hybridivaikuttaminen, ilmastonmuutos, nuorten syrjäytyminen ja työyhteisöjen monimuotoistuminen korostavat yritysvastuun merkitystä liiketoiminnassa. Pandemian jälkeisessä toimintaympäristössä yritysten digitaalisen liiketoiminnan turvallisuuden, pandemian oppien hyödyntämisen ja yritysten muutosvalmiuskyvykkyyden tukeminen on tärkeää.

Helsingin seudun kauppakamari

 • edistää kauppakamariryhmän kehittämän Ilmastositoumuksen ja ihmisoikeusvastuuta koskevan Ihmisoikeussitoumuksen käyttöönottoa yrityksissä
 • pitää yritystoiminnan yhteiskunnallista ja alueellista merkitystä esillä julkisessa keskustelussa
 • viestii yrityksille monikulttuurisen ja ulkomaisen työvoiman mahdollisuuksia kehittää osaamista, työyhteisöjä ja kilpailukykyä
 • edistää sukupuolten välisten tasapuolisen etenemismahdollisuuksien toteutumista yrityksissä Johtajuuden naiskamarin toiminnalla
 • edistää vastuullista yritystoimintaa ja hyvää hallintoa jäsenkunnassaan ja tuo esiin siitä saatavia kilpailuetuja ja riskienhallintaa
 • kouluttaa yrityksiä varmistamaan toiminnan jatkuvuus poikkeusolosuhteissa, jakaa hyviä varautumisen toimintamalleja ja tuottaa yritysjohdolle malleja vastata yrityksen kyberturvallisuudesta

Helsingin seudun kauppakamari on sitoutunut seuraaviin periaatteisiin rekrytoinneissaan:

 • syrjimättömyys
 • joustavuus ja työelämän tasapaino
 • esimiestyöhön panostaminen
 • työn sisältö ja merkitys
 • tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
 • hyvä hakijakokemus

Lisätietoja

Lahtinen Markku vaikuttamistyön johtaja 050 571 3564