Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehiä.Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehiä.
Jäsentemme puolesta

Organisaatio

Meidän tavoitteenamme Helsingin seudun kauppakamarissa on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla.

Strategia ja toimintasuunnitelma

Tavoitteenamme olla kauppakamari, joka antaa erinomaisen vastineen jäsenyydelle ja on voimakas Helsingin metropolialueen kehittäjä, aktiivinen yritysten ja niiden avainhenkilöiden verkottaja sekä asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä.

Strategia ja toimintasuunnitelma
Strategia ja toimintasuunnitelma

Hallitus ja johtoryhmä

Tutustu Helsingin seudun kauppakamarin johtoryhmän jäseniin.

Lue lisää
Strategia ja toimintasuunnitelma

Valtuuskunta

Helsingin seudun kauppakamarissa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta. Tutustu valtuuskunnan jäseniin täällä.

Lue lisää

Aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt

Helsingin seudun kauppakamarin maantieteelliseen toimialueeseen kuuluu 21 kuntaa ja kauppakamarilla on kolme kauppakamariyksikköä.

Lue lisää
Aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt

Valiokunnat

Valiokunnat, aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt ovat tärkeä osa kauppakamarin vaikuttamistyötä. Niissä seurataan yritysten toimintaympäristön kehitystä, keskustellaan päättäjien kanssa ja pyritään tunnistamaan elinkeinoelämän edunvalvonnan kannalta keskeiset vaikuttamiskohteet.

Lue lisää
Aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt

Yritysvastuu

Vastuullisuus on yksi vaikuttamistyömme painopisteistä. Kannamme huolta ympäristövastuusta, taloudellisesta vastuusta ja sosiaalisesta vastuusta.

Lue lisää
Yritysvastuu

Yli satavuotias kauppakamari

Historiamme on jo pitkä. Suomessa kauppakamaritoiminta alkoi Helsingistä Suomen itsenäistymisen saatossa.

Lue lisää
Yritysvastuu

Yhteystiedot

Helsingin seudun kauppakamarissa työskentelee liki 80 henkilöä. Meillä työskentelevät ammattilaiset löydät täältä.

Lue lisää
Yhteystiedot