Ennakointikamarin julkaisut

Ennakointikamarin julkaisut

Tuotamme Ennakointikamarissa puolivuosittain tilannekatsauksen Uudenmaan työvoiman kysyntään, saatavuuteen ja osaamistarpeisiin liittyen. Lisäksi teetämme Ennakointikamarissa erilaisia selvityksiä yhteistyökumppaneiden kanssa näiden aihepiirien tiimoilta.

Lue lisää Ennakointikamarista

Työvoiman kysyntä Uudellamaalla puolittunut vuodesta 2022 – lasku voimakkaampaa kuin koko Suomessa

Marraskuinen harmaus on sanapari, joka kuvaa yleisiä työvoima-ja talousnäkymiä Suomessa ja Helsingin seudulla harmillisen hyvin. Toisaalta voidaan ajatella, että konfliktien värittämässä maailmantilanteessa ja ennätyksellisen korkotasojen nousun jälkimainingeissa marraskuinen harmaus on suorastaan lohdullinen näkymä. Ainakin pahimpiin skenaarioihin verrattuna. 

Työvoiman kysyntä on laskenut lähes puolella vuoteen 2022 verrattuna. Kaikkia toimialoja koskettava kysynnän lasku kuulostaa hurjalta, mutta pudotusta pehmentää tieto, että olemme laskeutuneet huippupisteestä. Työvoiman kysyntä on pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna pikemminkin normalisoitunut kuin romahtanut. Ratkaiseva kysymys on tietenkin se, mitä kysynnälle tapahtuu tulevaisuudessa. Tilannekatsauksemme kokoamat näkyvät antavat olettaa, että kysynnässä ei olisi lähitulevaisuudessa luvassa ainakaan suurta romahdusta. 

Se, että uusia avoimia työpaikkoja aukeaa runsaasti työvoiman kysynnän laskusta huolimatta, toimii työttömyyden kasvun puskurina. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut Uudellamaalla kymmenyksellä vuodentakaiseen nähden. Vaikeutunut työllisyystilanne koskettaa kaikkia ammattiryhmiä ja koulutustasoja. Työttömyyden kasvu on kuitenkin kaukana esimerkiksi pandemian aikaisista lukemista ja tilannekatsauksessamme näemme, ettei työttömyyden uskota räjähtävän käsiin lähitulevaisuudessakaan, vaikka ajat pysyvätkin vaikeina. 

Lue katsaus täältä
Ennakointikamarin tilannekatsaus: Työvoiman kysynnässä tasaantumista – osaajapula ei helpota

Viime keväänä kaipasimme edes hiukan tasaisempaa vauhtia maailman myllerryksiin.
Sota Ukrainassa ei valitettavasti ole päättynyt, eikä valitettavasti näytä helpottavan lähitulevaisuudessakaan.

Suomi on hyväksytty NATO:n jäseneksi. Uutisvirta ei enää samalla tavalla täyty keskustelusta arkisten hyödykkeiden hintatasosta. Kuluttajien luottamus on pysynyt matalalla, mutta on korkeammalla kuin vuoden 2022 pohjalukemissa. Hallitusneuvottelut ovat kestäneet pitkään, mutta tämäkin oli odotettavissa.

Tilanteet ja tulevaisuudennäkymät ovat siis jälleen muuttuneet, mutta meno on edes hiukan rauhallisempaa kuin keväällä 2022.

Työvoiman kysyntä on hiipunut vuodentakaisiin huippulukemiin verrattuna, mutta säilynyt yhä sangen korkealla tasolla, jos vain maltamme tarkastella kysyntää pidemmällä aikavälillä. Toimialakohtainen vaihtelu kysynnän muutoksessa on selvää ja suurinta kysynnän lasku on ollut asiantuntijatehtävissä ja rakentamisen saralla. Eritoten jälkimmäisen alan kohdalla lähitulevaisuuden näkymät ovat heikot ja työvoiman kysynnässä ei ole odotettavissa nousua.

Lue katsaus täältä
Ennakointikamarin selvitys ammatillisesta koulutuksesta

Seppo Laakso,
Kaupunkitutkimus
TA 11/2022

Lue julkaisu
Ennakointikamarin tilannekatsaus: Kansainväliset opiskelijat työllistyvät hyvin Uudellamaalla

Ennakointikamarin tilannekatsaus: Kansainväliset opiskelijat työllistyvät hyvin Uudellamaalla

Lue tiedote

Julkaisemme Helsingin seudun kauppakamarissa selvityksiä ja tutkimuksia myös
muista ajankohtaisista aiheista.