Ennakointikamarin julkaisut

Ennakointikamarin julkaisut

Tuotamme Ennakointikamarissa puolivuosittain tilannekatsauksen Uudenmaan työvoiman kysyntään, saatavuuteen ja osaamistarpeisiin liittyen. Lisäksi teetämme Ennakointikamarissa erilaisia selvityksiä yhteistyökumppaneiden kanssa näiden aihepiirien tiimoilta.

Lue lisää Ennakointikamarista

Ennakointikamari: Työvoiman kysyntä Uudellamaalla puolittunut vuodesta 2022 – lasku voimakkaampaa kuin koko Suomessa

Työvoiman kysynnän hiipuminen on ollut syyskuussa Uudellamaalla voimakkaampaa kuin koko Suomessa, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin koordinoiman Ennakointikamarin selvityksestä.

Työvoiman kysyntä on laskenut kysyntäpiikin jälkeen selvästi. Työttömyyden kasvu on kuitenkin kaukana pandemian aikaisista lukemista, eikä kauppakamarin tilannekatsauksen mukaan työttömyyden uskota räjähtävän käsiin lähitulevaisuudessakaan, vaikka ajat pysyvät vaikeina.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksilleen syyskuussa tekemässä kyselyssä vain kymmenen prosenttia vastaajista raportoi, että yrityksen rekrytointitarve vähenee seuraavan puolen vuoden aikana. Vastaajista 49 prosentin rekrytointitarpeet pysyvät samalla tasolla ja loput kertoivat rekrytointitarpeiden kasvavan tai kasvavan merkittävästi seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten rekrytointinäkymät ovat heikentyneet syksystä 2022, vuosi sitten 48 prosenttia vastaajista ilmoitti rekrytointitarpeiden kasvavan.

 

Ennakointikamarin katsauksessa marraskuisen harmaita työvoimanäkymiä
Ennakointikamarin tilannekatsaus: Työvoiman kysynnässä tasaantumista – osaajapula ei helpota

Ennakointikamarin tilannekatsaus: Työvoiman kysynnässä tasaantumista – osaajapula ei helpota

Lue tiedote
Ennakointikamarin selvitys ammatillisesta koulutuksesta

Seppo Laakso,
Kaupunkitutkimus
TA 11/2022

Lue julkaisu
Ennakointikamarin tilannekatsaus: Kansainväliset opiskelijat työllistyvät hyvin Uudellamaalla

Ennakointikamarin tilannekatsaus: Kansainväliset opiskelijat työllistyvät hyvin Uudellamaalla

Lue tiedote

Julkaisemme Helsingin seudun kauppakamarissa selvityksiä ja tutkimuksia myös
muista ajankohtaisista aiheista.