Valiokunta kokoontuu kauppakamarin kokoushuoneessa.Valiokunta kokoontuu kauppakamarin kokoushuoneessa.

Valiokunnat

Vaikutus tehdään yhdessä

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenet verkottuvat, jakavat tietoa ja vaikuttavat kauppakamarin valiokunnissa, aluejohtokunnissa ja kauppakamariyksiköissä.

Valiokunnat, aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt ovat tärkeä osa kauppakamarin vaikuttamistyötä. Niissä seurataan yritysten toimintaympäristön kehitystä, keskustellaan päättäjien kanssa, tunnistetaan elinkeinoelämän keskeisiä haasteita ja löydetään niihin elinkeinoelämän yhteisiä ratkaisuja. Valiokunnissa ja työryhmissä valmistellaan yritysten ja hyvinvoivan yhteiskunnan parhaaksi aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja eri viranomaisille.

Vuonna 2021 valiokuntatyössä korostavat vaikuttaminen kunnallisvaaleista käytävään keskusteluun kestävästä yritysmyönteistä kuntataloudesta ja elinkeinopolitiikasta, osaavasta työvoimasta, alueen houkuttelevuudesta investoinnille, liikenteestä sekä kaavoitus- ja lupapalveluista. Lisäksi valiokunnat etsivät ratkaisuja ja mahdollisuuksia siihen, miten pandemiasta päätään eteenpäin ja uuteen kasvuun.   

Kauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa: