Valiokunnat

Valiokunnat

Vaikutus tehdään yhdessä

Jäsenemme Helsingin seudun kauppakamarissa verkottuvat, jakavat tietoa ja vaikuttavat kauppakamarin valiokunnissa, aluejohtokunnissa ja kauppakamariyksiköissä.

Valiokunnat, aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt ovat tärkeä osa kauppakamarin vaikuttamistyötä. Niissä seuraamme yritysten toimintaympäristön kehitystä, keskustelemme päättäjien kanssa, tunnistamme elinkeinoelämän keskeisiä haasteita ja löydämme niihin elinkeinoelämän yhteisiä ratkaisuja. Valiokunnissa ja työryhmissä valmistelemme yritysten ja hyvinvoivan yhteiskunnan parhaaksi aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja eri viranomaisille.

Vuonna 2022 valiokuntatyössä korostuvat vaikuttaminen aluevaaleissa, kestävän ja yritysmyönteisen kuntatalouden ja elinkeinopolitiikan edistäminen. Vaikutamme osaavan työvoiman saatavuuteen, alueen houkuttelevuuteen investoinneille, liikenteen ratkaisuihin ja kaavoitus- ja lupapalveluihin. Lisäksi valiokunnissa etsitään ratkaisuja ja mahdollisuuksia siihen, miten pandemiasta päästään eteenpäin ja uuteen kasvuun.   

Kauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa: