Valiokunnat

Valiokunnat

Vaikutus tehdään yhdessä

Jäsenemme Helsingin seudun kauppakamarissa verkottuvat, jakavat tietoa ja vaikuttavat kauppakamarin valiokunnissa, aluejohtokunnissa ja kauppakamariyksiköissä.

Valiokunnat, aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt ovat tärkeä osa kauppakamarin vaikuttamistyötä. Niissä seuraamme yritysten toimintaympäristön kehitystä, keskustelemme päättäjien kanssa, tunnistamme elinkeinoelämän keskeisiä haasteita ja löydämme niihin elinkeinoelämän yhteisiä ratkaisuja. Valiokunnissa ja työryhmissä valmistelemme yritysten ja hyvinvoivan yhteiskunnan parhaaksi aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja eri viranomaisille.

Vuonna 2023 valiokuntatyössä korostuu vaikuttaminen eduskuntavaaleihin ja erityisesti metropolipolitiikan saaminen osaksi tulevaa hallitusohjelmaa. Vaikutamme osaavan työvoiman saatavuuteen, alueen houkuttelevuuteen investoinneille, liikenteen ratkaisuihin ja kaavoitus- ja lupapalveluihin.   

Kauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa: