Valiokunnat

Valiokunnat

Vaikutus tehdään yhdessä

Jäsenemme Helsingin seudun kauppakamarissa verkottuvat, jakavat tietoa ja vaikuttavat Kauppakamarin valiokunnissa ja aluejohtokunnissa.

Valiokunnat ja aluejohtokunnat ovat keskeinen osa Kauppakamarin vaikuttamistyötä. Niissä seuraamme yritysten toimintaympäristön kehitystä, keskustelemme päättäjien kanssa, tunnistamme elinkeinoelämän keskeisiä haasteita ja löydämme niihin elinkeinoelämän yhteisiä ratkaisuja. Valiokunnissa ja työryhmissä valmistelemme yritysten ja hyvinvoivan yhteiskunnan parhaaksi aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja eri viranomaisille.

Vuonna 2024 valiokuntatyössä ovat agendalla muun muassa alueen houkuttelevuus investoinneille, Helsingin seudulle tärkeiden liikenneratkaisujen edistäminen, kaavoitus- ja lupapalveluiden joustavoittaminen, julkisten työvoimapalveluiden uudistaminen, osaavan työvoiman saatavuus ja Helsingin ydinkeskustan elinvoima. Lisäksi Kauppakamari vaikuttaa hallitusohjelman toimeenpanoon ja osallistuu EU-vaaleihin pitämällä esillä yritysten kilpailukyvylle tärkeitä teemoja.

Kauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa: