Liikennevaliokunta

Liikennevaliokunta

Helsingin seudun kauppakamarin liikennevaliokunnassa seuraamme tiiviisti Helsingin seudun talousalueen liikenteen suunnittelua ja tuomme jo suunnittelun alkuvaiheessa esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä. Erityisen tärkeää on saada aikaan keskeisten, liikenneasioihin vaikuttavien toimijoiden välinen yhteisymmärrys seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä turvata tärkeimpien liikenneinvestointien rahoitus.

Vaikuttamisen painopisteitä ovat muun muassa seudullinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnittelu, liikenteen rahoituksen uudistaminen sekä Helsingin keskusta-alueen ja kantakaupungissa sijaitsevien satamien saavutettavuuden varmistaminen. Raskaan liikenteen levähdysalueiden toteuttamisesta tulee viimein päästä yhteisymmärrykseen. Metropolialueen työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden parantamiseksi on tärkeää kehittää seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä sekä liityntäpysäköintiä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on hyvä asia, mutta samalla on huolehdittava kaikkien liikennemuotojen toimivuudesta.

Puheenjohtaja: 

Mäkinen, Aapo, myynti- ja kehitysjohtaja, SE Mäkinen Logistics Oy 

Varapuheenjohtaja: 

Ämtö, Jarkko, Head of Real Estate Posti Group, Posti Group Suomi Oy

Muut jäsenet: 

Björklund, Magnus, toimitusjohtaja, Volvo Finland Ab 

Eskola, Mika, Senior Advisor, Ramirent Finland Oy 

Halonen, Antti, Mobility divisioonan hallintojohtaja, Siemens Mobility Oy

Huttunen, Lasse, operatiivinen johtaja, Cabonline Finland Oy 

Jaakola, Jouni, tuotantojohtaja, Inex Partners Oy 

Juslin, Jonna, johtaja, VR-Yhtymä Oy 

Korsisaari, Antti, toimitusjohtaja, Korsisaari Yhtiöt 

Leppänen, Mikko, tekninen johtaja, Ramboll Finland Oy 

Linnamäki, Markku, Director Real Estate Services, Stockmann Oyj Abp 

Nyberg, Johanna, liiketoimintajohtaja, WSP Finland Oy 

Peltonen, Jussi, jakelupäällikkö, Oy Sinebrychoff Ab 

Plit, Herkko, toimitusjohtaja, P2X Solutions Oy 

Salminen, Karri, hallituksen puheenjohtaja, ITS Finland ry 

Sinkko, Petri, Head of CoDi, Schenker Oy 

Sivula, Mika, aluejohtaja, Kesko Oyj 

Vaarala, Ville, kiinteistöjohtaja, YLVA Palvelut Oy 

Asiantuntijajäsenet: 

Puntanen, Sini, osastonjohtaja, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä  

Putkonen, Reetta, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki 

Nuutinen, Päivi, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Valiokunnan sihteeri: 

Pasuri, Tiina, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari