Valaistua Jätkäsaaren maisemaa ylhäältä päin kuvattuna.Valaistua Jätkäsaaren maisemaa ylhäältä päin kuvattuna.

Liikennevaliokunta

Helsingin seudun kauppakamarin liikennevaliokunnassa seuraamme tiiviisti Helsingin seudun talousalueen liikenteen suunnittelua ja tuomme jo suunnittelun alkuvaiheessa esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä. Erityisen tärkeää on saada aikaan keskeisten, liikenneasioihin vaikuttavien toimijoiden välinen yhteisymmärrys seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä turvata tärkeimpien liikenneinvestointien rahoitus.

Vaikuttamisen painopisteitä ovat muun muassa seudullinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnittelu, liikenteen rahoituksen uudistaminen sekä Helsingin keskusta-alueen ja kantakaupungissa sijaitsevien satamien saavutettavuuden varmistaminen. Raskaan liikenteen levähdysalueiden toteuttamisesta tulee viimein päästä yhteisymmärrykseen. Metropolialueen työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden parantamiseksi on tärkeää kehittää seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä sekä liityntäpysäköintiä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on hyvä asia, mutta samalla on huolehdittava kaikkien liikennemuotojen toimivuudesta.

Puheenjohtaja: 
Mäkinen, Aapo, myynti- ja kehitysjohtaja, SE Mäkinen Logistics Oy 

Varapuheenjohtaja: 
Ämtö, Jarkko, toimitusjohtaja, Posti Kiinteistöt Oy 

Muut jäsenet: 
Björklund, Magnus, toimitusjohtaja, Volvo Finland Ab 
Bäckström, Juhani, liiketoimintajohtaja, WSP Finland Oy 
Eskola, Mika, Senior Advisor, Ramirent Finland Oy 
Halonen, Antti, Mobility divisioonan hallintojohtaja, Siemens Osakeyhtiö 
Huttunen, Lasse, operatiivinen johtaja, Cabonline Finland Oy 
Jaakola, Jouni, tuotantojohtaja, Inex Partners Oy 
Juslin, Jonna, johtaja, VR-Yhtymä Oy 
Korsisaari, Antti, toimitusjohtaja, Korsisaari Yhtiöt 
Leppänen, Mikko, tekninen johtaja, Ramboll Finland Oy 
Linnamäki, Markku, Director Real Estate Services, Stockmann Oyj Abp 
Peltonen, Jussi, jakelupäällikkö, Oy Sinebrychoff Ab 
Salminen, Karri, hallituksen puheenjohtaja, ITS Finland ry 
Sinkko, Petri, Head of CoDi, Schenker Oy 
Sivula, Mika, aluejohtaja, Kesko Oyj 
Vaarala, Ville, kiinteistöjohtaja, YLVA Palvelut Oy 
Vainio, Jari

Asiantuntijajäsenet: 
Puntanen, Sini, osastonjohtaja, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä  
Putkonen, Reetta, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki 
Nuutinen, Päivi, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Valiokunnan sihteeri:
Pasuri, Tiina, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari