Liikennevaliokunta

Liikennevaliokunta

Liikennevaliokunta seuraa tiiviisti Helsingin talousalueen liikenteen suunnittelua tuoden jo suunnittelun alkuvaiheessa esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä. Erityisen tärkeää on saada aikaan keskeisten, liikenneasioihin vaikuttavien toimijoiden välinen yhteisymmärrys seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä turvata tärkeimpien liikenneinvestointien rahoitus.

Vaikuttamisen painopisteitä ovat muun muassa liikenteen rahoituksen uudistaminen sekä Helsingin keskusta-alueen ja kantakaupungissa sijaitsevien satamien saavutettavuuden varmistaminen. Raskaan liikenteen levähdysalueiden toteuttamisesta tulee viimein päästä yhteisymmärrykseen. Metropolialueen työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvuuden parantamiseksi on tärkeää kehittää seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä sekä liityntäpysäköintiä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on hyvä asia, mutta samalla on huolehdittava kaikkien liikennemuotojen toimivuudesta.

Puheenjohtaja:
Linnamäki, Markku, Director Real Estate Services, Stockmann Oyj Abp

Varapuheenjohtaja:
Mäkinen, Aapo, myynti- ja kehitysjohtaja, SE Mäkinen Logistics Oy

Muut jäsenet:
Björklund, Magnus, toimitusjohtaja, Volvo Finland Ab
Bäckström, Juhani, liiketoimintajohtaja, WSP Finland Oy
Eskola, Mika, johtaja, Ramirent Finland Oy
Halonen, Antti, Mobility divisioonan hallintojohtaja, Siemens Osakeyhtiö
Heikkilä, Timo, aluejohtaja, Kesko Oyj
Huttunen, Lasse, operatiivinen johtaja, Cabonline Finland Oy
Jaakola, Jouni, tuotantojohtaja, Inex Partners Oy
Juslin, Jonna, johtaja, VR-Yhtymä Oy
Koskela, Janne, Head of Fleet Management, Lassila & Tikanoja Oyj
Leppänen, Mikko, tekninen johtaja, Ramboll Finland Oy
Möttö, Pekka, toimitusjohtaja, Kyyti Group Oy
Salminen, Karri, hallituksen puheenjohtaja, ITS Finland ry
Sinkko, Petri, Head of CoDi, Schenker Oy
Vaarala, Ville, kiinteistöjohtaja, YLVA Palvelut Oy
Vainio, Jari, COO, Oy Matkahuolto Ab
Ämtö, Jarkko, toimitusjohtaja, Posti Kiinteistöt Oy

Asiantuntijajäsenet:
Nuutinen, Päivi, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
Puntanen, Sini, osastonjohtaja, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Putkonen, Reetta, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki

Valiokunnan sihteeri:
Pasuri, Tiina, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari