Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus

Yritystoiminnan digitalisoitumisen myötä kyber- ja verkkoturvallisuudesta on tullut merkittävä yritysten kilpailutekijä. Helsingin seudun kauppakamari pitää tärkeänä synnyttää ja ylläpitää keskustelua kyber- ja verkkoturvallisuudesta yritysten tietoisuuden parantamiseksi.

Helsingin seudun kauppakamari

  • järjestää yritysturvallisuusseminaareja ja tapahtumia ajankohtaisista aiheista
  • jakaa hyviä käytänteitä sähköisestä liiketoiminnasta
  • kehittää yritysten valmiuksia kyber- ja verkkoturvallisuusasioissa mm. kouluttamalla
  • vaikuttaa yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi
  • tuottaa yritysjohdolle malleja vastata yrityksen kyberturvallisuudesta
  • vastaa kyberturvallisuuden osaajapulaan yrityksissä edistämällä alan koulutusta yhteistyössä kyberturvallisuusalan yritysten kanssa
  • julkaisee tutkimuksia ja selvityksiä ajankohtaisista aiheista

Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuuteen liittyvien selvitysten tavoitteena on saada tietoa yritysten turvallisuuden tilanteesta. Selvitysten on tarkoitus auttaa yrityksiä sekä yritysturvallisuuden nykytilan kartoittamisessa että yritysten riskienhallinnan tukemisessa. Tutustu selvityksiin ja raportteihin.

Lisätietoja

Silen Marko johtaja 09 2286 0233

Sopimus- ja yhtiöoikeusasiat