Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

Haaste: Korkeakoulujen aloituspaikat eivät riitä Helsingin seudun yritysten tarpeisiin ​

Uudellamaalla aloituspaikkoja toiselta asteelta valmistuvien nuorten lukumäärään suhteutettuna on vähemmän kuin muissa maakunnissa: koko maan keskiarvo on 0,84 aloituspaikkaa / nuori, Uudenmaan keskiarvon ollessa 0,73. Uudenmaan alueella korkeakoulut ovat erittäin vetovoimaisia ja jokaista alueen korkeakoulupaikkaa hakee 4,3 ensisijaista hakijaa. Muun maan keskiarvo on 3,3.​

Toimenpide: Lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja Uudellamaalla ​

Haaste: Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus on heikko

Ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin. Ammatillista koulutusta on viime vuodet kehitetty lähinnä oppivelvollisuusikäisten tarpeet edellä, vaikka ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kaksi kolmasosaa on yli 20-vuotiaita. Yritykset pitävät yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa erittäin tärkeänä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa.

Toimenpide: Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia on muutettava suuntaan, joka kannustaa oppilaitoksia yhteistyöhön sekä yritysten että julkisten ja yksityisten työvoimapalveluiden kanssa. ​

Toimenpide: Oppisopimuksen nykyistä laajempi hyödyntäminen nuorten koulutusmuotona edellyttää oppisopimuksen palkkakustannusten pienentämistä porrastamalla palkka osaamisen mukaan. ​​

Toimenpide: Ammatillisen koulutuksen vieraskielisen tutkintokoulutuksen järjestämislupasääntelyä on kevennettävä. ​