Vaikuttamistyön painopisteet

Vaikuttamistyön painopisteet

Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön painopisteet ovat erityisesti liikenne, kaavoitus ja rakentaminen, osaaminen ja työelämä, vastuullisuus ja yritysturvallisuus. Lisäksi Helsingin seudun kilpailukyky sekä yritysten uudistumiseen ja kasvuun linkittyvät tekijät ovat kauppakamarille tärkeitä teemoja.

Kaavoitus ja rakentaminen

Helsingin talousalueen voimakas kasvu vaikuttaa merkittävästi muun muassa maankäytön suunnitteluun, asuntotuotantoon ja liikenteeseen.

Lue lisää
Liikenne

Kauppakamari edistää liikenneasioihin vaikuttavien toimijoiden välistä yhteisymmärrystä seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä.

Lue lisää
Osaaminen ja työelämä

Kauppakamarilla on tärkeä rooli osaamisen ja työelämän kehittäjänä. Kauppakamari seuraa ja vaikuttaa yritysten osaavan työvoiman saatavuuteen seudulla.

Lue lisää
Vastuullisuus

Helsingin seudun kauppakamarin tavoitteena on yhdessä jäsenien ja sidosryhmien kanssa edistää kestävää ja vastuullista toimintaa sekä viestiä siitä aktiivisesti.

Lue lisää
Yritysturvallisuus

Kauppakamarin yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata jäsenyritysten liiketoimintoja ja varmistaa yritystoiminnan jatkuvuus poikkeustilanteissa.

Lue lisää