Osaaminen ja työelämä

Osaaminen ja työelämä

Työvoiman saatavuus ja yritysten osaamisresurssien kehittäminen mahdollistavat kasvun. Väestön ikääntyminen, pitkään jatkunut työvoiman vahva kysyntä ja työmarkkinoiden jäykkyydet rajoittavat työvoiman tarjontaa.    

Työperäisen maahanmuuton riittävä määrä ja laatu Suomen työmarkkinoille on varmistettava nopeuttamalla lupakäsittelyä, parantamalla asettautumispalveluja ja yritysten valmiuksia vieraskielisen työvoiman rekrytointiin.     

Kauppakamari

  • selvittää yritysten koulutus-, osaamis- ja rekrytointitarpeita 
  • edistää ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja yritysten ja oppilaitosten vuorovaikutusta  
  • kehittää työelämälähtöistä koulutustoimintaa 
  • painottaa riittävän koulutuspaikkamäärien ja resurssien saamista korkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen ja työvoimakoulutukseen suhteessa Helsingin seudun tarpeisiin
  • ajaa työlupaprosesseihin yhden kuukauden maksimikäsittelyaikaa
  • kehittää Business Finlandin kanssa työkalun, jonka avulla yritykset voivat kartoittaa organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa, 
  • toteuttaa yrityksille ja kansainvälisille osaajille EntryPoint-mentorointiohjelmaa sekä matching-verkostoitumismahdollisuuksia
  • osallistuu International House Helsinki -palvelun kehittämiseen ja antaa työnantajaneuvontaa kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja palvelutarpeisiin liittyvissä kysymyksissä, 
  • toteuttaa Chamber Talent Boost -projektin kansainvälisen työvoiman käytön lisäämiseksi

Lisätietoja

Lahtinen Markku vaikuttamistyön johtaja 050 571 3564
Vataja Riikka johtava asiantuntija 040 536 0954

Osaaminen ja työelämä,
aluevastaava
Keski-Uudenmaan aluejohtokunta