Koulutus- ja osaamispolitiikka sekä työllisyysasiat sydäntä lähellä

Koulutus- ja osaamispolitiikka sekä työllisyysasiat sydäntä lähellä

Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtava asiantuntija, valtiotieteiden maisteri Riikka Vatajan 20-vuotisen uraan mahtuu kokemusta työskentelystä eri ministeriöissä, työnantajajärjestössä ja yrityksessä. Monipuolinen urapolku on antanut Riikalle laaja-alaisen näkemyksen siitä, miten yhteiskunnallinen päätöksenteko toimii ja miten siihen vaikutetaan. Helsingin seudun kauppakamarissa Riikka on vaikuttanut koulutus- ja osaamisasioihin viiden vuoden ajan.  

”Koulutus- ja osaamispolitiikka sekä työllisyysasiat ovat sydäntäni lähellä, ja Helsingin seudun kauppakamarilla näin mahdollisuuden vaikuttaa näihin asioihin ja tehdä itselleni merkityksellistä työtä. Päätin hakea töihin Kauppakamarille, koska pidän sitä merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana ja elinkeinoelämän edunvalvojana”, kertoo Riikka.  

Riikan vastuualueena vaikuttamistyössä on osaaminen ja työelämä ja työ sisältää esimerkiksi vaikuttamista koulutuspoliittisiin linjauksiin ja päätöksiin, jotka taas vaikuttavat merkittävästi jäsenyritysten osaavan työvoiman saantiin. Lisäksi Riikka toimii Keski-Uudenmaan aluevastaavana, mikä tuo lisämaustetta työhön. Työn punaisena lankana on vauhdittaa jäsenyritysten ja Helsingin seudun menestystä. 

Työ on aktiivista sidosryhmätyötä, poliittisten päättäjien ja virkamiesjohdon tapaamisia sekä luottamushenkilötyöskentelyä – ja paljon muuta.

”Monipuolisuus onkin yksi työn parhaista puolista”, kertoo Riikka.  

Riikan mukaan ehdottomasti parhaita puolia hänen työssään on monipuolisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksellisyyden lisäksi ihmiset.   

Pidän Kauppakamaria merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana ja elinkeinoelämän edunvalvojana,”,

”Koen olevani etuoikeutettu, koska saan tehdä töitä erittäin osaavien ihmisten kanssa ja oppia heiltä toistuvasti jotain uutta.” 

Mieleenpainuvimmat hetket Riikan työuralla Helsingin seudun kauppakamarilla liittyvät onnistumisiin vaikuttamistyössä.

”Kun meidän viestimme kuullaan ja se vaikuttaa esimerkiksi hallitusohjelmaan, koen sen merkittävänä saavutuksena. Vaikuttamistyö vaatii sinnikkyyttä; se on maratonjuoksu, jossa tavoitteeseen pääseminen saattaa viedä vuosia eikä kaikkiin päätöksen tekoon vaikuttaviin olosuhteisiin voi itse vaikuttaa. Tällöin välionnistumiset ja niiden tärkeys korostuu”, kertoo Riikka. 

Ihmiset, tehtävien monipuolisuus, työn itsenäisyys ja joustavuus, listaa Riikka, kun häneltä kysytään työnantajan parhaita puolia.

”Meillä on hyvä tekemisen meininki ja paitsi todella osaavia, myös hauskoja ihmisiä töissä. Työnantaja on myös joustava ja ilmapiiri kannustava. Kauppakamarilla on myös hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamista”, jatkaa Riikka.