Teollisuusvaliokunta

Teollisuusvaliokunta

Teollisuuden merkitys Helsingin seudulle on erittäin suuri. Teollisuuden merkitys on koronaepidemian aikana korostunut toimintaympäristöä vakauttavana ja verotuloja yhteiskunnalle tasaisesti tuottavana toimialana, joka on onnistunut pitämään rakentamisen lisäksi tuotannon poikkeusoloista huolimatta odotettua korkeammalla tasolla. Teollisuusvaliokunnan kokousteemat ja tavoitteet päätetään ensimmäisessä kokouksessa, mutta vaikuttamistyössä korostuvat teollisuuden merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottajana, yritysten viennin edistäminen ja osaamisen kaupallistaminen, koronaelvytyksen suuntaaminen, kuntien maankäyttö- ja tonttipolitiikka, valtakunnalliset logistiikkainvestoinnit ja osaavan työvoiman saatavuus.  

Puheenjohtaja
Pylvänäinen, Vesa, tuotannon johtaja, Vaisala Oyj

Varapuheenjohtaja
Punkka, Teemu, toimitusjohtaja, Vallilan Takomo Oy

Muut jäsenet:
Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy
Eklund, Jaana, lakiasiain johtaja, Helen Oy
Hirvisalo-Oja, Riikka, yhteiskuntasuhdejohtaja, Caruna Oy
Huittinen, Kalle, liiketoimintajohtaja, ABB Oy
Huovinen, Mika, toimitusjohtaja, Aro Systems Oy
Kauttu, Tuomo, asianajaja, Aliant Finland Oy
Kurkijärvi, Lassi, toimitusjohtaja, Proof Advisory Oy
Lehtonen, Yrjö, Vice President, CGI Finland Oy
Löytönen, Mika, toimitusjohtaja, Betset Group Oy
Peltonen, Tapio, toimitusjohtaja, EEX Oy
Pöyhönen, Kimmo, Vice President, Production and Purchasing, Planmeca Oy
Rinkineva, Marja-Leena, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki
Rotkirch, Carl-Gustaf, toimitusjohtaja, Helsinki Shipyard Oy
Schalin, Kiuru, hallituksen puheenjohtaja, Oy Stellio Ab
Viiala, Harto, toimitusjohtaja, HyXo Oy
Väyrynen, Pekka, toimitusjohtaja, HY-Tech Comp Oy

Valiokunnan sihteeri:
Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari