Teollisuusvaliokunta 2020

Teollisuusvaliokunta 2020

Teollisuuden edunvalvonnassa ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm. teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen Helsingin seudulla ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Teollisuuden imagon parantaminen niin nuorten kuin päättäjienkin keskuudessa on edunvalvonnan tärkeimpiä tavoitteita.

Metropolialueen teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi ja alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi on tärkeää saada kuntien poliittiset päättäjät ja virkamiehet ymmärtämään paremmin teollisuusyritysten tarpeita ja omilla ratkaisuillaan tukemaan yritysten toimintaa. Vuoropuhelun lisäämiseksi kauppakamarialueella järjestetään kuntapäättäjille tutustumistilaisuuksia teollisuusyrityksiin. Tärkeää on myös työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittäminen teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä.

Puheenjohtaja
Pöyhönen, Kimmo, Vice President, Production and Purchasing, Planmeca Oy

Varapuheenjohtaja
Puura, Hanna, Head of People Operations, Bluefors Oy

Muut jäsenet:
Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy
Eklund, Jaana, lakiasiain johtaja, Helen Oy
Huittinen, Kalle, liiketoimintajohtaja, ABB Oy
Hirvisalo-Oja, Riikka, yhteiskuntasuhdejohtaja, Caruna Oy
Kauttu, Tuomo, asianajaja, Aliant Finland Oy
Lehtonen, Yrjö, Vice President, CGI Finland Oy
Löytönen, Mika, toimitusjohtaja, Betset Group Oy
Nieminen, Timi, Director, Helsinki Plant, Metso Oyj
Peltonen, Tapio, toimitusjohtaja, EEX Oy
Punkka, Teemu, toimitusjohtaja, Vallilan Takomo Oy
Pylvänäinen, Vesa, tuotannon johtaja, Vaisala Oyj
Rinkineva, Marja-Leena, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki
Schalin, Kiuru, hallituksen puheenjohtaja, Analyse2 Oy
Töyräs, Jarmo, varatoimitusjohtaja, Aro Systems Oy
Viiala, Harto, toimitusjohtaja, HyXo Oy
Väyrynen, Pekka, toimitusjohtaja, HY-Tech Comp Oy

Valiokunnan sihteeri:
Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari