Teollisuusvaliokunta

Teollisuusvaliokunta

Teollisuuden merkitys Helsingin seudulle on erittäin suuri ja sen merkitys on koronaepidemian aikana korostunut toimintaympäristöä vakauttavana ja verotuloja yhteiskunnalle tasaisesti tuottavana toimialana, joka on onnistunut pitämään rakentamisen lisäksi tuotannon poikkeusoloista huolimatta odotettua korkeammalla tasolla. Teollisuusvaliokunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätämme kokousteemat ja tavoitteet, mutta vaikuttamistyössämme korostuvat teollisuuden merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottajana, yritysten viennin edistäminen ja osaamisen kaupallistaminen, koronaelvytyksen suuntaaminen, kuntien maankäyttö- ja tonttipolitiikka, valtakunnalliset logistiikkainvestoinnit ja osaavan työvoiman saatavuus.  

Puheenjohtaja:  

Pylvänäinen, Vesa, tuotannon johtaja, Vaisala Oyj  

Varapuheenjohtaja:  

Punkka, Teemu, toimitusjohtaja, Vallilan Takomo Oy  

Muut jäsenet:  

Antikainen, Jaakko Country Director, Finland SSG Solutions 
Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy  
Eklund, Jaana, lakiasiain johtaja, Helen Oy 
Huittinen, Kalle, liiketoimintajohtaja, ABB Oy  
Huovinen, Mika, toimitusjohtaja, Aro Systems Oy  
Koppinen, Tiina, toimialajohtaja, Skanska Oy 
Kurkijärvi, Lassi, Executive CTO, Sofigate Oy
Luotonen, Timo, johtaja, hissimodernisaatiot -toimitusyksikkö, KONE Industrial Oy 
Löytönen, Mika, toimitusjohtaja, Betset Group Oy  
Peltonen, Tapio, toimitusjohtaja, EEX Oy  
Pöyhönen, Kimmo, Vice President, Production and Purchasing, Planmeca Oy  
Rinkineva, Marja-Leena, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki  
Rotkirch, Carl-Gustaf, toimitusjohtaja, Helsinki Shipyard Oy 
Schalin, Kiuru, hallituksen puheenjohtaja, Oy Stellio Ab
Sinisalo, Raimo, toimitusjohtaja, Meira Oy  
Särkilahti, Pekka, tuotantojohtaja, Kalevala Koru Oy  
Viiala, Harto, toimitusjohtaja, HyXo Oy  
Väyrynen, Pekka, toimitusjohtaja, Inission Lohja Oy   

Valiokunnan sihteeri: 

Lahtinen, Markku, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari