Alue- ja asuntoasiain valiokunta

Alue- ja asuntoasiain valiokunta

Helsingin seudun talousalueen voimakas kasvu vaikuttaa merkittävästi muun muassa maankäytön suunnitteluun, asuntotuotantoon ja liikenteeseen. Alue- ja asuntoasiain valiokunnassa tuomme esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä maankäytön suunnittelussa ja asuntotuotannossa kuin myös niitä säätelevien lakien ja ohjeiden valmistelussa ja soveltamisessa. Valiokunnassa pyrimme lisäämään yritysten ja kaavoittajien välistä vuoropuhelua sekä edistämään yli kuntarajojen tapahtuvaa kokonaisvaltaisempaa ja seudun kasvun mahdollistavaa suunnittelua.

Maakuntaliitto ja kunnat ohjaavat maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavilla kaavoilla. Monitasoinen, liian yksityiskohtainen ja hidas maankäytön suunnittelu lisää rakentamiskustannuksia, nostaa asuntojen hintaa ja estää kaupan kilpailua. Maankäyttösektorin päästövähennysten saavuttaminen edellyttää jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämistä. Asuntorakentamisen lisääminen edellyttää vapaarahoitteisen tuotannon sekä täydennysrakentamisen edellytysten parantamista.

Alue- ja asuntoasiain valiokunta

Puheenjohtaja:  
Mäkiaho, Markku, toimitusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus Oy  

Varapuheenjohtaja:  
Karjalainen, Jyrki, kiinteistöjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto   

Muut jäsenet:  
Aarnio, Antti, toimitusjohtaja, Sato Oyj  
Airas, Christian, Head of Residential Development, Sponda Oyj   
Aho, Matti, toimitusjohtaja, Hartela, Etelä-Suomi Oy  
Estovirta, Tero, johtaja, eQ Varainhoito Oy  
Hietala, Markku, Senior Advisor, Realidea Oy 
Kauniskangas, Kari, toimitusjohtaja, A-Insinöörit Suunnittelu Oy  
Korhonen, Sami, verkostopäällikkö, Kesko Oyj, Päivittäistavarakauppa  
Lassila, Tero, toimitusjohtaja, Oy Nortecon Ab  
Lokka, Hannu, johtaja, strateginen hankekehitys, SRV Oyj  
Louko, Antti, toimitusjohtaja, Catella Property Oy  
Nieminen, Jani, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj  
Nokkanen, Jani, sijoitusjohtaja, NREP Oy 
Savolainen, Harri, toimitusjohtaja, Lujatalo Oy  
Soini, Mika, Senior Advisor, NCC Building Nordics   
Tasa, Aija, johtaja, RAKLI ry  
Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy  

Asiantuntijajäsenet:    
Manninen Rikhard, maankäyttöjohtaja, Helsingin kaupunki  
Pääkkönen, Satu, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

Valiokunnan sihteeri: 
Pasuri, Tiina, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari