fiiliskuvafiiliskuva

Alue- ja asuntoasiain valiokunta

Helsingin seudun talousalueen voimakas kasvu vaikuttaa merkittävästi muun muassa maankäytön suunnitteluun, asuntotuotantoon ja liikenteeseen. Alue- ja asuntoasiain valiokunnassa tuomme esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä maankäytön suunnittelussa ja asuntotuotannossa kuin myös niitä säätelevien lakien ja ohjeiden valmistelussa ja soveltamisessa. Valiokunnassa pyrimme lisäämään yritysten ja kaavoittajien välistä vuoropuhelua sekä edistämään yli kuntarajojen tapahtuvaa kokonaisvaltaisempaa ja seudun kasvun mahdollistavaa suunnittelua.

Maakuntaliitto ja kunnat ohjaavat maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavilla kaavoilla. Monitasoinen, liian yksityiskohtainen ja hidas maankäytön suunnittelu lisää rakentamiskustannuksia, nostaa asuntojen hintaa ja estää kaupan kilpailua. Maankäyttösektorin päästövähennysten saavuttaminen edellyttää jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämistä. Asuntorakentamisen lisääminen edellyttää vapaarahoitteisen tuotannon sekä täydennysrakentamisen edellytysten parantamista.

Puheenjohtaja:
Nieminen, Jani, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj

Varapuheenjohtaja:
Mäkiaho, Markku, toimitusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus Oy

Muut jäsenet:
Aarnio, Antti, toimitusjohtaja, Sato Oyj
Aho, Matti, toimitusjohtaja, Hartela, Etelä-Suomi Oy
Estovirta, Tero, johtaja, eQ Varainhoito Oy
Hietala, Markku, Senior Advisor, Realidea Oy
Karjalainen, Jyrki, kiinteistöjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto
Keinänen, Jyrki, toimitusjohtaja, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Korhonen, Sami, verkostopäällikkö, Kesko Oyj, Päivittäistavarakauppa
Kurko, Klaus, Associate Director, Sponda Oyj
Lassila, Tero, toimitusjohtaja, Oy Nortecon Ab
Louko, Antti, toimitusjohtaja, Catella Property Oy
Nieminen, Timo, varatoimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
Savolainen, Harri, toimitusjohtaja, Lujatalo Oy
Soini, Mika, Senior Advisor, NCC Building Nordics
Tasa, Aija, johtaja, RAKLI ry
Tomperi, Ilkka, johtaja, YIT Oyj
Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy

Asiantuntijajäsenet:
Manninen Rikhard, maankäyttöjohtaja, Helsingin kaupunki 
Pääkkönen, Satu, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valiokunnan sihteeri:
Pasuri, Tiina, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari