Alue- ja asuntoasiain valiokunta

Alue- ja asuntoasiain valiokunta

Helsingin seudun talousalueen voimakas kasvu vaikuttaa merkittävästi muun muassa maankäytön suunnitteluun, asuntotuotantoon ja liikenteeseen. Alue- ja asuntoasiain valiokunnassa tuomme esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä maankäytön suunnittelussa ja asuntotuotannossa kuin myös niitä säätelevien lakien ja ohjeiden valmistelussa ja soveltamisessa. Valiokunnassa pyrimme lisäämään yritysten ja kaavoittajien välistä vuoropuhelua sekä edistämään yli kuntarajojen tapahtuvaa kokonaisvaltaisempaa ja seudun kasvun mahdollistavaa suunnittelua.

Maakuntaliitto ja kunnat ohjaavat maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavilla kaavoilla. Monitasoinen, liian yksityiskohtainen ja hidas maankäytön suunnittelu lisää rakentamiskustannuksia, nostaa asuntojen hintaa ja estää kaupan kilpailua. Maankäyttösektorin päästövähennysten saavuttaminen edellyttää jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämistä. Asuntorakentamisen lisääminen edellyttää vapaarahoitteisen tuotannon sekä täydennysrakentamisen edellytysten parantamista.

Alue- ja asuntoasiain valiokunta  

Puheenjohtaja: 

Mäkiaho, Markku, toimitusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus Oy 

Varapuheenjohtaja: 

Karjalainen, Jyrki, kiinteistöjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto 

Muut jäsenet: 

Aarnio, Antti, toimitusjohtaja, Sato Oyj 

Airas, Christian, Head of Residential Development, Sponda Oyj  

Aho, Matti, toimitusjohtaja, Hartela, Etelä-Suomi Oy 

Estovirta, Tero, johtaja, eQ Varainhoito Oy 

Hietala, Markku, Senior Advisor, Realidea Oy 

Kalliola, Benjamin, Senior Vice President (Kiinteistökehitys ja rakennuttaminen), YIT Oyj 

Kauniskangas, Kari, toimitusjohtaja, A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Korhonen, Sami, verkostopäällikkö, Kesko Oyj, Päivittäistavarakauppa 

Lassila, Tero, toimitusjohtaja, Oy Nortecon Ab 

Lokka, Hannu, johtaja, strateginen hankekehitys, SRV Oyj 

Louko, Antti, toimitusjohtaja, Catella Property Oy 

Nieminen, Jani, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj 

Savolainen, Harri, toimitusjohtaja, Lujatalo Oy 

Soini, Mika, Senior Advisor, NCC Building Nordics  

Tasa, Aija, johtaja, RAKLI ry 

Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy 

Asiantuntijajäsenet: 

Manninen Rikhard, maankäyttöjohtaja, Helsingin kaupunki 

Pääkkönen, Satu, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Valiokunnan sihteeri: 

Pasuri, Tiina, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari