Alue- ja asuntoasiain valiokunta 2020

Alue- ja asuntoasiain valiokunta 2020

Helsingin talousalueen voimakas kasvu vaikuttaa merkittävästi alueen yritysten toimintaedellytyksiin. Maakuntaliitto ja kunnat ohjaavat maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavilla kaavoilla.

Alue- ja asuntoasiain valiokunta tuo esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä niin maakunta- kuin yleiskaavoituksessa kuin myös kaavoitusta säätelevien lakien ja ohjeiden valmistelussa ja soveltamisessa. Valiokunta pyrkii eri tavoin lisäämään yritysten ja kaavoittajien välistä vuoropuhelua ja edistämään yli kuntarajojen tapahtuvaa kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää suunnittelua. Kuntien parempi yhteistyö mahdollistaisi esimerkiksi maankäytön tiivistämisen ja asuntotuotannon voimistamisen. Liian yksityiskohtainen kaavoitus lisää rakentamiskustannuksia ja estää kaupan kilpailua.

Puheenjohtaja:
Nieminen, Jani, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj

Varapuheenjohtaja:
Mäkiaho, Markku, toimitusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus Oy

Muut jäsenet:
Aarnio, Antti, liiketoimintajohtaja, Sato Oyj
Aho, Matti, toimitusjohtaja, Hartela, Etelä-Suomi Oy
Estovirta, Tero, johtaja, eQ Varainhoito Oy
Hietala, Markku, Senior Advisor, Realidea Oy
Kairesalo, Esko, kunnanjohtaja, Mäntsälän kunta
Karjalainen, Jyrki, kiinteistöjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto
Keinänen, Jyrki, toimitusjohtaja, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Korhonen, Sami, verkostopäällikkö, Kesko Oyj, Päivittäistavarakauppa
Kurko, Klaus, Associate Director, Sponda Oyj
Lassila, Tero, toimitusjohtaja, Oy Nortecon Ab
Louko, Antti, toimitusjohtaja, Catella Property Oy
Nieminen, Timo, varatoimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
Soini, Mika, maajohtaja, NCC Building Finland
Tanhuanpää, Jussi, toimitusjohtaja, Lujatalo Oy
Tasa, Aija, johtaja, RAKLI ry
Tomperi, Ilkka, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy

Asiantuntijajäsenet:
Aho, Mikko, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki
Pääkkönen, Satu, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valiokunnan sihteeri:
Pasuri, Tiina, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari