Alue- ja asuntoasiain valiokunta

Alue- ja asuntoasiain valiokunta

Helsingin talousalueen voimakas kasvu vaikuttaa merkittävästi mm. maankäytön suunnitteluun, asuntotuotantoon ja liikenteeseen. Alue- ja asuntoasiain valiokunta tuo esille elinkeinoelämän tarpeita ja näkemyksiä maankäytön suunnittelussa ja asuntotuotannossa kuin myös niitä säätelevien lakien ja ohjeiden valmistelussa ja soveltamisessa. Valiokunta pyrkii lisäämään yritysten ja kaavoittajien välistä vuoropuhelua sekä edistämään yli kuntarajojen tapahtuvaa kokonaisvaltaisempaa suunnittelua.

Maakuntaliitto ja kunnat ohjaavat maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavilla kaavoilla. Asuntorakentamisen lisääminen edellyttää vapaarahoitteisen tuotannon edellytysten parantamista. Päästövähennysten saavuttaminen edellyttää jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. Monitasoinen, liian yksityiskohtainen ja hidas maankäytön suunnittelu lisää rakentamiskustannuksia, nostaa asuntojen hintaa ja estää kaupan kilpailua.

Puheenjohtaja:
Nieminen, Jani, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj

Varapuheenjohtaja:
Mäkiaho, Markku, toimitusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus Oy

Muut jäsenet:
Aarnio, Antti, liiketoimintajohtaja, Sato Oyj
Aho, Matti, toimitusjohtaja, Hartela, Etelä-Suomi Oy
Estovirta, Tero, johtaja, eQ Varainhoito Oy
Hietala, Markku, Senior Advisor, Realidea Oy
Kairesalo, Esko, kunnanjohtaja, Mäntsälän kunta
Karjalainen, Jyrki, kiinteistöjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto
Keinänen, Jyrki, toimitusjohtaja, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Korhonen, Sami, verkostopäällikkö, Kesko Oyj, Päivittäistavarakauppa
Kurko, Klaus, Associate Director, Sponda Oyj
Lassila, Tero, toimitusjohtaja, Oy Nortecon Ab
Louko, Antti, toimitusjohtaja, Catella Property Oy
Nieminen, Timo, varatoimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
Savolainen, Harri, toimitusjohtaja, Lujatalo Oy (1.2.2021 alkaen)
Soini, Mika, maajohtaja, NCC Building Finland
Tasa, Aija, johtaja, RAKLI ry
Tomperi, Ilkka, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy

Asiantuntijajäsenet:
Aho, Mikko, toimialajohtaja, Helsingin kaupunki
Pääkkönen, Satu, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valiokunnan sihteeri:
Pasuri, Tiina, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari