Artikkelikuva

Työnantajan sertifiointi keventää työperusteista oleskelulupaprosessia

Ulkomaalaislaki uudistui 23.2.2023 ja lakiin otettiin säännökset uudesta työnantajan sertifioinnista.

Sertifiointi tarkoittaa työnantajan luottamusasemaa oleskelulupaprosessissa. Jos yritys palkkaa paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, sen kannattaa harkita työnantajan sertifioinnin hakemista. Sertifioidun työnantajan palvelukseen tulevan työntekijän työperusteisen oleskeluluvan hakemusmenettely on normaalia kevyempi, koska työnantajalta ja työntekijältä edellytetään vähemmän selvityksiä oleskelupahakemukseen.

Sertifioinnin vaikutukset

Sertifioinnista on hyötyä, kun työntekijä hakee sertifioidun työnantajan palvelukseen työntekijän oleskelulupaa, erityisasiantuntijan oleskelulupaa, Euroopan unionin sinistä korttia, muuta oleskelulupaa ansiotyötä tai elinkeinon harjoittamista varten taikka Suomessa tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneen oleskelulupaa. Työntekijä esittää oleskelulupahakemuksessaan tiedot työnantajastaan, mutta ei tietoja työsuhteen keskeisistä ehdoista, jotka ilman sertifiointia tulisi esittää. Työnantaja liittää hakemukseen tiedot työsuhteen keskeisistä ehdoista. Työnantajan kyky toimia työnantajana selvitetään sertifioinnin yhteydessä, jolloin sitä ei tarkisteta enää uudestaan oleskelulupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Sertifioinnin hakeminen ja myöntämisen edellytykset

Suomessa kotipaikkaa ja toimipaikkaa pitävä työnantaja voi hakea työnantajan sertifiointia Maahanmuuttovirastosta joko sähköisen Enter Finland -palvelun kautta tai paperilomakkeella. Sertifioinnin myöntäminen edellyttää, että sen hakemista edeltäneiden kolmen vuoden aikana työnantajan palvelukseen on myönnetty vähintään kymmenen oleskelulupaa työnteon perusteella. Näistä vähintään kolmen tulee olla myönnetty jatko-oleskelulupana. Lisäksi edellytetään, että hakemista edeltäneiden kolmen tilikauden aikana työnantajan:

  • oma pääoma on pysynyt joka tilikausi positiivisena,
  • vahvistettu tulos on vähintään yhtenä tilikautena ollut positiivinen ja
  • liikevaihto on ollut keskimäärin vähintään miljoona euroa tilikaudessa.

Työnantajan tulee olla huolehtinut ja sen tulee tulevaisuudessa pystyä huolehtimaan velvoitteistaan työnantajana. Noudatettujen työehtojen tulee olla voimassa olevien säännösten ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työehtojen täytyy vastata työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä. Jos työssä tarvitaan erityistä pätevyyttä, lupaa tai hyväksyttyä terveydentilaa, työnantajan tulee varmistaa, että työntekijä täyttää niitä koskevat vaatimukset. Sertifiointihakemuksessa edellytetään työnantajalta vakuutusta edellä mainittujen työnantajavelvoitteiden täyttämisestä.

Laissa säädetään lisäksi työnantajan sertifioinnin peruuttamisesta, esimerkiksi tilanteessa, jossa työnantaja on tuomittu työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta. Mikään sertifioinnin peruuttamisperusteista ei saa olla esteenä sertifioinnin myöntämiselle.


Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa osana Talent Helsinki -hanketta työnantajille maksutonta neuvontaa kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Työnantajaneuvonta on osa IHH Työnantajapalveluita. Lue lisää ja ota yhteyttä: https://ihhelsinki.fi/fi/tyonantajat/

Lue myös

Mitä on kielletty syrjintä työhönotossa?

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen...

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaislakiin esitetään työperusteista oleskelulupaprosessia selkeyttäviä muutoksia

Hallituksen esitys on ollut eduskuntakäsittelyssä 12.10.2022 ja lakiuudistusten on tarkoitus tulla...