Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen. Matkalla vuoteen 2050.

Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue vuonna 2050

Helsingin seudun kauppakamari julkisti 7. kesäkuuta 2022 Helsingin seudun vision 2050. Näkemyksemme mukaan vuonna 2050 Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue. Onko visio kunnianhimoinen?

Helsingin seudun merkitys on kaikilla keskeisillä tunnusluvuilla ylivertainen Suomessa, mutta etumatkaa on varsin paljon kurottavana, kun vertaamme tunnuslukujamme muihin Pohjoismaisiin ja Itämeren alueen metropoleihin.

Vahvuutemme liittyvät teknologiateollisuus- ja startup-vetoiseen innovatiivisuuteen, tasa-arvoon sekä hyvään työelämän ja vapaa-ajan tasapainoon. Kehitettävää on puolestaan erityisesti tuottavuudessa ja innovaatiokyvykkyydessä ja niihin oleellisesti liittyvässä nettomaahanmuutossa.

Helsingin seutu on vertailussa Kööpenhaminaan, Tukholmaan, Malmöön, Göteborgiin ja Osloon alueista ainoa, jossa asukaskohtainen BKT laski 2010-luvulla. Helsingin seudun työllisyys on alhaisin ja työttömyys korkein, ja – mikä melkeinpä pahinta – Helsingin seutu on koulutetun työvoiman saatavuudessa sekä tutkimus- ja kehityspanostuksissa pohjoismaisten verrokkien hännänhuippu.

Kirittävää siis riittää, jotta olisimme vuonna 2050 vision mukaisesti Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue. Mutta miten sinne päästään?

Jo alkukevään ensimmäisistä visiontyöstämissessioista alkaen hahmottui neljä teemaa, jotka ovat olleet työskentelyn kulmakivinä koko kevään ajan: 1) Osaavan työvoiman saaminen, 2) Maankäyttö, asuminen, liikenne ja logistiikka, 3) Helsingin seudun lumo- ja vetovoima sekä 4) Valttikortit, joilla valloitamme maailman.

Visiomme, Helsingin seudun visio 2050 löytyy tarkempine tavoitteineen ja toimenpiteineen verkkosivuiltamme.

Suuri osa tavoitteista ja toimenpiteistä ovat valtiolle ja/tai kunnille osoitettu toimintakehotus, ja ne ovat pohjana Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyölle tulevina vuosina, ensi vaiheessa hallitusohjelmavaikuttamisessa. Annamme kuitenkin visiolehdykän lopussa myös omat lupauksemme vision toteuttamiseksi. Haluamme olla tällä seudulla keskeinen kumppani yritysten ja julkisen sektorin välillä paremman tulevaisuuden varmistamiseksi ja suorastaan aktiivinen toimija monien tavoitteiden toteuttamisessa.

Helsingin seudun visio 2050 on ennen kaikkea keskustelun avaus. Kukaan ei tiedä satavarmasti, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Sen tiedämme kuitenkin aivan varmasti, että tämä seutu ja koko Suomi menestyy vain, kun riittävän moni haluaa ottaa yrittäjäriskin juuri täällä ja työllistää muitakin. Helsingin seudusta puhutaan aivan liian vähän. Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan menestystä tällä seudulla buustaavaa metropolipolitikkaa.

Haastamme päättäjät mukaan talkoisiin – tai esittämään paremman vision ja paremmat toimenpiteet!


Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari


Kauppakamarilehti 2/2022

Rytmihäiriön jälkeen kasvu jatkuu

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Mielipidekirjoitus: myös metropolialue tarvitsee edunvalvojia

Kun Helsingin seudusta tulee Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue, koko Suomi menestyy.