Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen. Matkalla vuoteen 2050.

Matkalla vuoteen 2050

Helsingin seudun kauppakamari on aloittanut Helsingin seudun visio 2050 -valmistelun. Valmistelemme visiota kevään aikana luottamushenkilöidemme ja jäsenyritystemme kanssa. Kauppakamarimme vahvuutena ovat yli 7 000 eri alojen eri kokoista jäsenyritystä, joiden näkemykset auttavat luomaan monipuolisen kuvan yritysten tarpeista ja tulevaisuudennäkymistä.

Tarkkaan sanoen itse visio on selvä: Helsingin seudun täytyy olla vuonna 2050 elinvoimainen yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan alusta, jolle halutaan tehdä uusia investointeja ja laajentaa toimintaa. Visiotyössä kiinnostavinta on oikeastaan matkanteko: millaisia päätöksiä seutumme kunnissa ja valtion tasolla on tehtävä, jotta suotuisaan tulevaisuudenkuvaan päästään.

Yritysten elinvoimaisuuden kannalta merkityksellisiä ovat esimerkiksi maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvät asiat ja laajemmin seudun logistiikan sujuva hoituminen. Onko Helsingin seudulla riittävästi tontteja yritystoiminnan tarpeisiin? Löytyykö työntekijöille kohtuuhintaista asumista? Miten sujuvat työmatkat? Kuinka asiakkaat pääsevät ostamaan yritysten tuotteita ja palveluja ja miten tavara toimitetaan kauppoihin, kuluttajille ja tehtaalta satamaan?

Osaavan työvoiman saatavuus on ongelma jo nyt, ja tilanne vain pahenee vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan kortistossa on suuri määrä työttömiä. Työvoimaa tarvitaan ulkomailta, ja kotimainen työvoima tarvitsee osaamisen päivitystä ja kannustimia työntekoon. Työvoimapula on seuraavien 10 vuoden aikana todennäköisin kasvun este Suomessa. Ongelma on globaali, ja kaikkialla muuallakin on ryhdytty toimenpiteisiin talentin houkuttelemiseksi. Luontaiset vetovoimatekijämme ovat vaatimattomia. Sujuva oleskelulupahakemusten käsittely on vasta perusedellytys – lisäksi tarvitaan houkuttelevat palvelut tulijan perheelle ja omat uramahdollisuudet puolisolle.

Kansainvälisten osaajien ja investointien saaminen Helsingin seudulle edellyttää, että täällä on entuudestaan tarjolla korkeasti koulutettua työvoimaa ja että täällä valmistetaan korkean lisäarvon tuotteita. Kiristyvät kestävän kehityksen vaatimukset ovat yrityksille uhka, mutta samalla huikea mahdollisuus. Julkisen sektorin panostaminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan on käytännössä elinehto, jotta voimme menestyä kansainvälisessä kilpailussa tulevina vuosikymmeninä.


Lue Helsingin Uutiset pääkirjoitus, 9.2.2022:
Pia Pakarinen: Pendelöinti Helsingin keskustaan vai etätyö kotona kolmoskehällä?


Vaikuttamistyön painopisteet

Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön painopisteet ovat erityisesti liikenne, kaavoitus ja rakentaminen, osaaminen ja työelämä, vastuullisuus ja yritysturvallisuus.
Lue lisää

Ajankohtaiset teemat

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa vaikuttamistyöllään yritysten menestystä Helsingin seudulla. Vaikuttamistyön painopisteiden lisäksi vuosittaiset erityisteemat tuovat yrityksen äänen kuuluviin.
Lue lisää

Valiokunnat – vaikutus tehdään yhdessä

Jäsenemme Helsingin seudun kauppakamarissa verkottuvat, jakavat tietoa ja vaikuttavat kauppakamarin valiokunnissa, aluejohtokunnissa ja kauppakamariyksiköissä.
Lue lisää

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Helsingin seutu on Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue vuonna 2050

Helsingin seudun merkitys on kaikilla keskeisillä tunnusluvuilla ylivertainen Suomessa, mutta etumatkaa...

Visio 2050 julki: Helsingin seudusta Itämeren ykkösalue

Kattava kasvuvisio viidessä kuukaudessa ja kaupan päälle vielä lista konkreettisia toimia, joiden myötä tavoitteista voisi tulla myös...