Paremman Helsingin seudun puolesta

Vaikuttamistyön painopisteet

Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteesit

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa vaikuttamistyöllään yritysten menestystä, julkisen palvelutuotannon tehokkuuden nostamista ja asiakaslähtöisyyden lisäämistä. 

Vaikuttamistyön painopisteet löytyvät toimintasuunnitelmasta, jonka valtuuskunta valmistelee ja joka vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa.


Kuntavaalit

Helsingin seudun kauppakamari korostaa kuntavaaliteeseissään yritysten merkitystä kilpailukyvylle ja kasvulle. Yritysmyönteinen asenneilmapiiri lisää hyvinvointia kuntiin.


Vaikuttamistyön painopisteet:

Vastuullisuus
Vastuullisuus

Yritystoiminnan globalisoituminen, hybridivaikuttaminen, ilmastonmuutos, nuorten syrjäytyminen ja työyhteisöjen monimuotoistuminen korostavat yritysvastuun merkitystä liiketoiminnassa.

 

Maankäyttö ja liikenne
Maankäyttö ja liikenne

Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tulee tukea Helsingin seudun kasvua, yritysten kilpailukykyä, asuntotuotantoa, työvoiman saatavuutta sekä liikenteen sujuvuutta.

Osaava työvoima
Osaava työvoima

Työvoiman saatavuus ja yritysten osaamisresurssien kehittäminen mahdollistavat kasvun. Väestön ikääntyminen, pitkään jatkunut työvoiman vahva kysyntä ja työmarkkinoiden jäykkyydet rajoittavat työvoiman tarjontaa.

Muu yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen
Muu yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen

Uudet työpaikat syntyvät erityisesti kasvuyrityksiin. Helsingin seudulla syntyy vuosittain yli puolet Suomen kasvu- ja startup-yrityksistä. Kauppakamarin tavoitteena on saada kauppakamarin jäsenenä olevat pk-yritykset tekemään entistä enemmän yhteistyötä kasvu- ja startup-yritysten kanssa.

Viestintä ja jäsentapahtumat
Viestintä ja jäsentapahtumat

Kauppakamarin tavoitteena on pitää jäsenet ja keskeiset sidosryhmät ajan tasalla yrityksille ja elinkeinoelämälle tärkeistä asioista, vahvistaa yritysnäkökulmaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä tehdä vaikuttavaa päättäjäviestintää.