Paremman Helsingin seudun puolesta

Helsingin seudun kauppakamarin tehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen Helsingin metropolialueella. Kauppakamari vahvistaa vaikuttamistyöllään yritysten menestystä, julkisen palvelutuotannon tehokkuuden nostamista ja asiakaslähtöisyyden lisäämistä.

Jäsenkuntamme, joka koostuu kaikista toimialoista ja yrityskokoluokista,  mahdollistaa ratkaisukeskeisen vaikuttamisen yrityksille tärkeissä asioissa ja kysymyksissä. 

Startupit ja kasvuyritykset
Startupit ja kasvuyritykset

Kauppakamari on linkki intohimoisten start up -yritysten ja vakiintuneiden yritysten välillä. Saat tukea yhteisten tavoitteiden löytämiseen.

Lue lisää

Yritysturvallisuus
Yritysturvallisuus

Yritystoiminnan digitalisoitumisen myötä kyber- ja verkkoturvallisuudesta on tullut merkittävä yritysten kilpailutekijä. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä myös Suomessa on yritysten otettava vastuu tietoturvan varmistamisesta.

Lue lisää

Vastuullisuus
Vastuullisuus

Yritystoiminnan globalisoituminen ja sosiaalisen median vaikutus korostavat yritysvastuun merkitystä liiketoiminnassa.

Lue lisää 

Koulutus, työvoima ja osaaminen
Koulutus, työvoima ja osaaminen

Työvoiman saatavuus ja yritysten osaamisresurssien kehittäminen mahdollistavat kasvun. Väestön ikääntyminen, pitkään jatkunut työvoiman vahva kysyntä ja työmarkkinoiden jäykkyydet rajoittavat työvoiman tarjontaa.

Lue lisää 

Maankäyttö ja liikenne
Maankäyttö ja liikenne

Maankäyttö ja kaavoitus tukevat onnistuessaan Helsingin seudun kasvua, yritysten kilpailukykyä, asuntotuotantoa sekä liikenteen sujuvuutta. Riittävällä asuntotuotannolla on suuri merkitys työvoiman saannin turvaamisessa.

Lue lisää