Riikka Vataja on johtava asiantuntija (osaaminen ja työelämä) Helsingin seudun kauppakamarissa

Ammatillisesta koulutuksesta ratkaisuja osaajapulaan

Julkisuudessa käydyssä keskustelussa ammatillinen koulutus liitetään usein yksinomaan perusopetuksen päättäneisiin, oppivelvollisuusiän piiriin kuuluviin nuoriin. Todellisuudessa yli puolet kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on omaa osaamistaan täydentäviä yli 20-vuotiaita aikuisia. Ammatillisella koulutuksella on laissa määritelty tehtävä tuottaa osaavaa työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin ja sen kehittämisessä on muistettava aikuisten opiskelijoiden suuri osuus.

Ammatillisen koulutuksen työkalupakki esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarpeisiin on laaja, mutta yritykset eivät kuitenkaan tunne mahdollisuuksia kovinkaan hyvin. Yritykset kuitenkin pitävät yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa hyvin tärkeänä. Lisäksi syksyn 2022 kauppakamariryhmän teettämän jäsenkyselyn mukaan yli 30 % yrityksistä kokee, että vastavalmistuvien ammattiosaaminen on heikentynyt.

Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet tunnetaan melko heikosti ja nuorten, ensimmäistä tutkintoaan suorittavien opiskelijoiden ottaminen oppisopimuskoulutukseen koetaan liian kalliiksi. Keväällä 2022 toteutetun kyselyn perusteella yrityksistä n. 40 % ei ole koskaan hyödyntänyt oppisopimuskoulutusta ja Uudellamaalla tilanne on vielä heikompi, sillä vastaava osuus on yli 50 %.  

Koko maan vieraskielisestä väestöstä yli 50 % asuu Uudellamaalla ja se heijastuu myös koulutustarpeeseen. Ammatillisen koulutuksen vieraskielisen tutkintokoulutuksen tulisi pystyä vastamaan alueen osaajatarpeisiin, mikä edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriöltä rohkeutta myöntää englanninkielisen koulutuksen järjestämislupia erityisesti Helsingin seudulle, missä on sekä paljon koulutusta tarvitsevia maahanmuuttajia ja avoimia työpaikkoja.

Ammatillisen koulutuksen potentiaali osaavan työvoiman tuottajana jää tällä hetkellä vajaalle hyödyntämiselle.

Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa seuraavia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi:

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia on muutettava suuntaan, joka kannustaa oppilaitoksia yhteistyöhön sekä yritysten että julkisten ja yksityisten työvoimapalveluiden kanssa.

Oppisopimuksen nykyistä laajempi hyödyntäminen nuorten koulutusmuotona edellyttää oppisopimuksen palkkakustannusten pienentämistä porrastamalla palkka osaamisen mukaan.

Ammatillisen koulutuksen vieraskielisen tutkintokoulutuksen järjestämislupasääntelyä on kevennettävä.


Riikka Vataja
johtava asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari


Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteiden pääteemat ovat:

  1. osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen,
  2. työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden parantaminen,
  3. seudulle tärkeiden maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistäminen,
  4. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisääminen.

Tutustu tavoitteisiin tarkemmin täällä.

Lue myös

Näin Lingsoftilla opeteltiin valmentavaa työotetta 

Lingsoftilla satsataan henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja urakehityksen, joten henkilökuntaa koulutetaan aina tarpeen mukaan. Syksyllä 2023 Lingsoftilla huomattiin...

Mielipidekirjoitus: Suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta on moneksi

On lyhytnäköistä tehdä vastakkainasettelua ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välillä.

Mielipidekirjoitus: Yritysten kannattaa ottaa myös nuoria oppisopimuskoulutukseen

Koulutus saa aikaan muun muassa työtapojen tarkastelua, työntekijöiden keskinäistä verkostoitumista ja oman ja muiden työn arvostusta.