Arkisto

Osaajapula on yritysten yhteinen murhe

Henkilöstön rekrytointi- ja koulutusprosessit ovat menneet koronakuukausina monissa yrityksissä täysin uusiksi. Etätyön myötä on havaittu, ettei uusi työpaikka enää automaattisesti edellytä paikkakunnanvaihtoa. Se helpottaa hieman osaajapulaa, mutta ei ratkaise koko ongelmaa.

Suomen vienti jatkaa 8 prosentin kasvussa – matkustusrajoitukset jarruttavat kasvua, arvioi Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori

Kesäkuussa Suomen vienti jatkoi kasvuaan. Kauppakamarien tuoreiden vientiasiakirjatilastojen mukaan alkuperätodistusten kysyntä kasvoi maalis-kesäkuussa peräti 8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. EU:n ulkopuolelle suuntautuvaa vientiä varten yritykset hakivat kesäkuussa kauppakamareista yhteensä 6226 alkuperätodistusta, mikä on jopa enemmän kuin viennin ennätysvuonna 2019, jolloin määrä oli 6217.

Mitä jos osakeyhtiö poistetaan rekisteristä?

Osakeyhtiöt rekisteröidään kaupparekisteriin. Kaupparekisteriotteen ja YTJ -palvelun kautta voidaan hakea muun muassa yhtiön perustiedot. Joskus yhtiö on kuitenkin voitu poistaa rekisteristä, ja tällöin on hyvä huomioida, että yhtiö ei voi käytännössä toimia eikä sen kanssa voida esimerkiksi tehdä sopimuksia. On siis hyvä ymmärtää, mitä rekisteristä poistaminen merkitsee.

Luonnontuotteita keräävien oikeusasema Suomessa – yritysten velvollisuudet

Uuden lain (voimaantulo 14.6.2021) tarkoituksena on vahvistaa luonnontuotteiden kerääjien oikeudellista asemaa ja määritellä yritysten velvollisuudet nykyistä tarkemmin. Uuden lain myötä marjanpoimijoiden ansaintamahdollisuudet paranevat ja yritysten kilpailutilanne tasapuolistuu, mikä vahvistaa alan kestävän kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Kriittisyys kasvaa

Yritysten näkymät lähitulevaisuuteen ovat nyt paremmat kuin pandemian aikana kertaakaan aiemmin. Patoutuneiden investointitarpeiden purkautuminen ja kasvanut kulutuskysyntä ovat lisänneet yritysten menestystä erityisesti vientimarkkinoilla. Tämä näkyy selvästi myös kauppakamareiden jäsenyrityksille tekemissä jäsenkyselyissä, joista viimeiset tiedot ovat kesäkuun puolivälistä. Kyselyyn vastasi 1800 yritystä.