Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen. Matkalla vuoteen 2050.

Aluevaalit 23.1. – vanhenevan kansan hoitaminen tarvitsee myös yrityksiä ja järjestöjä

Sote-uudistuksella pitää ratkaista, miten Suomi hoitaa yhä suuremman määrän vanhenevia kansalaisiaan – ilman että kustannukset kasvavat, mutta samalla laadukkaasti. Ratkaisun avaimina ovat hyvinvointialueet ja sunnuntaina 23. tammikuuta kaikkialla muualla paitsi Helsingissä käytävissä aluevaaleissa valittavat aluevaltuutetut. Palvelujen monituottajuus on erottamaton osa tehtävässään onnistuvan hyvinvointialueen palvelustrategiaa.

Helsingin seudun kauppakamarin teettämän selvityksen Sosiaali- ja terveyspalvelut sote-uudistuksen kynnyksellä (luettavissa tästä PDF-muodossa) mukaan yksityinen sektori tuottaa jo nyt Uudellamaalla perusterveydenhuollosta 60 prosenttia ja terveydenhuollon 4,6 miljardin euron kokonaismarkkinasta 31 prosenttia.

Sosiaalipalvelujen 2,4 miljardin euron suuruisesta markkinasta järjestöjen ja yritysten osuus on yli 40 prosenttia. Suomalaiset ovat siis jo tottuneet monituottajuuteen ja suhtautuvat siihen positiivisesti: 71 prosenttia kannattaa monituottajamallia.

Yritysten ja järjestöjen tuottamien palvelujen markkinaosuus on jo nyt niin suuri sekä terveys- että sosiaalipalveluissa, että ne pitää ottaa mukaan heti alusta pitäen kunkin alueen palveluja suunniteltaessa. Asiakkaan kannalta merkityksellisintä on, että hoito ja muut palvelut ovat nopeasti saatavilla ja että ne ovat laadukkaita. Palvelun tuottaja voi olla julkinen, yksityinen tai kolmannelta sektorilta.

Hoivapalvelujen tarve kasvaa 2030-luvulle tultaessa samaan aikaan kun työssäkäyvien määrä vähenee. Työvoimapula koskee hoitoaloja jo nyt. Alan osaajia on houkuteltava ulkomailta. Keskeinen osa toiminnan tehostamista on palvelun vastaanottajien arkeakin helpottavan digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen. Yritykset ovat panostaneet viime vuosina vahvasti digitalisaatioon, ja niillä on paljon annettavaa julkiselle sektorille, jotta perusterveydenhuollossa päästäisiin samalle viivalle kuin yksityisessä työterveyshuollossa jo ollaan.

Kustannusten kasvua on mahdotonta hillitä, jos hoitotoimenpiteiden hinnat eivät ole tiedossa ja avoimesti saatavilla. Ihannetilanteessa julkiset ja yksityiset toimijat kirittävät toisiaan parempiin suorituksiin. Se edellyttää, että sekä päättäjillä että asiakkailla on käytettävissään vertailukelpoista tietoa sekä palvelujen kustannuksista että niiden laadusta.Lue myös

Laurean avainkumppanuus: Paljon muutakin yhteistyötä kuin vain harjoittelupaikkoja 

Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa yrityksille kokonaispaketin, joka sisältää opiskelijoiden harjoittelun ohella yhteistyötä kehityshankkeissa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Teollisuus karkaa Helsingistä, ja sillä voi olla vakavia seurauksia

Teollinen toiminta uhkaa hävitä Helsingistä kokonaan. Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajan Pia Pakarisen mukaan tilanne on arveluttava.

Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä ja palveluita yritystoiminnan eri vaiheisiin

Rahoituslähteitä koronatilanteesta selviämiseen REACT-EU-rahoitukseen liittyvä yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) REACT-EU-rahoitus (Recovery Assistance...