Artikkelikuva

Chambercast: Kilpailuedun avulla löydät yrityksellesi radikaalin muutoksen perustan

Kun eletään tietotyön ja verkostoissa toimimisen aikakautta, kilpailuetu auttaa integroimaan yksilöt, tiimit ja verkostot sekä asiakkaat sisäisesti ja ulkoisesti yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin yrityksellä on mahdollisuudet täyttää sosiaalisesti, eettisesti ja taloudellisesti menestyvän organisaation kriteerit.

Tietokirjailija ja yrittäjä Markku Vierula haluaa kannustaa uudella teoksellaan Löydä kilpailuetusi – käsikirja strategian ja brändin rakentamiseen suomalaisia yrityksiä uudistumaan radikaalisti ja löytämään ne ainekset, joilla yritys menestyy. Tuottaja Taina Parviaisen kanssa käydyssä keskustelussa käydään läpi sitä, miten meillä Suomessa nähdään usein kilpailuedun tavoittelu kilpailijan nujertamisena. Olennaista onkin löytää kilpailuetu ja arvo asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Vierula kertoo haastattelussaan kehittämästään työkalupakista, joka on kansainvälisestikin mitattu na ainutlaatuinen kokonaisuus ja jonka avulla yritys voi löytää omat keinonsa kilpailijoista erottumiseen.

Lue myös

Chambercast: Millainen on moderni johtaja, Kirsi Elina Kallio?

Moderni johtaja -teos käsittelee johtamista moninaistuvassa työelämässä. Alustoilla tapahtuva asiantuntijatyö, osaajien vuokraaminen ja työn ostaminen...

Vastuullinen liiketoiminta parantaa kannattavuutta 

Kestävä kehitys, kuten vihreä siirtymä, sosiaalisesti vastuulliset liiketoimintatavat ja kiertotalouteen perustuvat tuotteet tuovat liiketaloudellista hyötyä. Itseasiassa kestävän...

Vihreä siirtymä tarjoaa Suomelle taloudellista kasvua

Vihreä siirtymä ja erityisesti siinä onnistuminen on keskeisessä roolissa Suomen taloudellisessa kehittymisessä lähivuosikymmenen aikana.