Satamanäkymä Helsingistä.

Kaupan alan megatrendien vaikutuksia logistiikkaan pohdittiin satama- ja logistiikkavaliokunnassa

Kaupan alan megatrendit ja niiden vaikutukset logistiikkaan oli satama- ja logistiikkavaliokunnan vuoden viimeisen kokouksen teemana marraskuussa.

Teemasta alustivat valiokunnan jäsenet Keskon Jyrki Tomminen ja Schenkerin Petteri Nurmi.

Tomminen lähestyi aihetta kolmen megatrendin – digitalisaation, urbanisaation ja ilmastonmuutoksen – näkökulmasta. Hänen mukaansa erityisesti digitalisaation lisääntymisellä on suuri vaikutus logistiikkaan. Covid19-pandemia on moninkertaistanut päivittäistavaroiden verkkokaupan, mikä on aiheuttanut haasteita logistiikalle. Tulevaisuudessa pt-verkkokaupassa siirryttäneen kauppakohtaisista keräysmalleista keskitettyjen automatisoitujen keräysvarastojen suuntaan.

Kaupungistuminen ja maaseudun autioituminen, väestön ikääntyminen ja asuntokuntien koon pieneneminen vaikuttavat monin tavoin logistiikkaan.

Valmisruokien menekki lisääntyy, toimituserien koko pienenee ja paineet toimitusten nopeuttamiseksi kasvavat. Pääkaupunkiseudulla päivittäistavaran ostovoimaa siirtyy alueiden välillä ja keskittyy Helsingin keskustan ohella muutamaan suureen aluekeskukseen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen näkyy kaupassa muun muassa pakkausmateriaalin määrän vähenemisenä ja lähiruoan suosion kasvuna.

Logistiikalla on keskeinen rooli Keskon ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Päästöjä vähennetään muun muassa uusiutuvien polttoaineiden ja sähköautojen käyttöä lisäämällä, pitkää rekkakalustoa hyödyntämällä sekä lähimerikuljetuksia lisäämällä.

Nurmen mukaan toimitusnopeus ja läpinäkyvyys on lisääntynyt logistiikassa nopeasti. Tavarasta on oltava tieto koko ajan. Vastuullisuuden merkitys on kasvanut, päästöjen vähentämiseen panostetaan monin eri tavoin. Kalustoa uusimalla (muun muassa pitkät HCT-rekat) ja sen optimaalisella käytöllä pienennetään päästöjä. Kierrätys tuottaa paluukuljetuksia.

Myös yhteistyökumppaneiden vastuullisuustoimenpiteitä seurataan säännöllisesti.

Kaupunkiseuduilla joulu- ja juhannuspäivä ovat käytännössä ainoita päiviä, jolloin jakelua ei tehdä. Toimitusvirta on aiempaa tasaisempi, mikä on hyvä asia. Kaupungistuminen lisää yksityisjakeluiden määrää kaupunkiseuduilla, mutta taantuvilla alueilla on löydettävä uusia jakelutapoja palvelutason säilyttämiseksi. Dronet tuskin ratkaisevat ongelmaa.

Korona-aika on tuonut logistiikka-alalle lisää arvostusta. Poikkeusoloissa on ymmärretty, kuinka tärkeää kuljetusten sujuminen on yhteiskunnan toimivuudelle.

Helsingin seudun kauppakamarin valiokunnat

Valiokunnissa Helsingin seudun kauppakamarin jäsenet verkottuvat, jakavat tietoa ja vaikuttavat.
Valiokunnat ovat tärkeä osa kauppakamarin vaikuttamistyötä.

Valiokunnat

 

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Lausunto: Länsiväylän ympäristön osayleiskaava/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleistä Helsingin kaupunki valmistelee osayleiskaavaa Länsiväylän ympäristöön. Kaavoitus koskee Länsiväylää ja...

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...