Koksmusten talossa yhdistyy tilat ja sisällöntuottajat.

Kokemusten talo yhdistää tilat ja sisällöntuottajat

Matkailu- ravintola- ja sisällöntuotantoalat ovat olleet korona-aikana kovilla. Myös kiinteistön omistajilla on haasteita, kun vajaakäytöllä olevia neliöitä olisi muokattava kohtuukustannuksin entistä monikäyttöisemmiksi. Ammattikorkeakoulujen yhteisessä Kokemusten talo -hankkeessa yhdistetään molempien tarpeita. Kumppaneiksi kaivataan pk-yrityksiä.

Meksikon maisemia tex mex-ravintolaan, virtuaalisia nuoruusmuistoja vanhainkotiin tai viikoittain vaihtuvaa värimaailmaa toimistoympäristöön.

Siinä muutama idea, jotka voivat hyvinkin toteutua ammattikorkeakoulujen Kokemusten talo -hankkeessa, jossa tutkitaan yhdessä yritysten kanssa tilakokemuksia fyysisenä, virtuaalisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. Samalla tuotetaan tietoa uusien hybriditilojen ja niihin perustuvien liiketoimintamallien ominaisuuksista.

EU-rahoitteisen hankkeen moottoreina ovat paikalliset ammattikorkeakoulut Laurea ja Haaga-Helia. Mukana ovat myös vastaavat opinahjot Turussa ja Kouvolassa.

Laurean ammattikorkeakoulun urakkana on kartoittaa tyhjäksi tai vajaakäytölle jääneitä tiloja sekä selvittää niiden uusiokäyttömahdollisuuksia. Haaga-Helia puolestaan keskittyy matkailu-, ravintola- ja tapahtumatiloihin ja niiden virtuaalielämyksiin.

Turun ammattikorkeakoulussa tutkitaan yleisön ja katsojan tilakokemusta sekä paikasta riippumattoman virtuaaliproduktion fyysisen alustan toimivuutta. Xamk:ssa Kouvolassa paneudutaan virtuaalisiin tilakokemuksiin ja niiden vahvistamiseen muun muassa pelillisillä ja vuorovaikutteisilla elementeillä.

Hyvä koekenttä sisältöalan yrittäjille

Hankkeen kehitys- ja yrityskumppaneina ovat muun muassa Forum Virium, Merikeskus Wellamo, Eventio Group, Heureka ja Rakli. Kokonaisuuteen kaivataan kuitenkin vielä lisää yhteystyökumppaneita erityisesti tilantarjoajien sekä virtuaaliratkaisuja kehittävien pk-yritysten ja organisaatioiden puolelta.

Kevään kuluessa tarjolla on aiheeseen liittyviä tietoiskuja ja webinaareja. Syksyn tullen siirrytään työpajoihin.

Laurean yliopettajan Kaisa Airon mukaan kyse on paitsi uusista ideoista myös eri toimijoiden verkottumisesta ja yhteistyöstä.

– Tavoitteena on, että sisällöntuotantoalan pk-yritykset ja yksittäiset yrittäjät saisivat tätä kautta projekteja ja asiakkuuksia, joita heidän on aiemmin ollut vaikea tavoittaa. Toki yhtälö toimii myös toisin päin eli erilaisia sisältöpalveluja tarvitsevat tahot, kuten esimerkiksi ravintoloitsijat löytävät täältä uusia ja idearikkaita tekijöitä, Airo selvittää.

Laurean projektipäällikkö Tiina Lehtosaari muistuttaa, että yhtenä tärkeänä moottorina on myös vastuullisuus. Tiloja on tästä eteenpäin pystyttävä muokkaamaan eri käyttötarkoituksiin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja pienellä hiilijalanjäljellä.

– Mittavan ja kalliin remontin sijaan tilojen uusi käyttötarkoitus ja ilme voidaan luoda esimerkiksi valoilla ja visuaalisilla sisällöillä. Virtuaalisuus on tullut jo koteihin ja nyt sitä viedään myös sen ulkopuolelle. Sisältöjen lisäksi tavoitteena on kehittää liiketoimintamalleja, jotka olisivat kannattavia myös pk-yrityksille, Lehtosaari selvittää.

Hankkeesta kiinnostuneet voivat olla yhteyksissä suoraan Kaisa Airoon (kaisa.airo@laurea.fi).
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.kokemustentalo.fi

Lue Helsingin seudun kauppakamarin
jäsentarinoita

Jäsentarinat

Lue myös

Lausunto: Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos Viikinrannan-Lahdenväylän alueen kaavoitustarpeen taustalla on Helsingin viimeisin kokonaisyleiskaava Yleiskaava 2016, jonka korkein hallinto-oikeus...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.