Koksmusten talossa yhdistyy tilat ja sisällöntuottajat.

Kokemusten talo yhdistää tilat ja sisällöntuottajat

Matkailu- ravintola- ja sisällöntuotantoalat ovat olleet korona-aikana kovilla. Myös kiinteistön omistajilla on haasteita, kun vajaakäytöllä olevia neliöitä olisi muokattava kohtuukustannuksin entistä monikäyttöisemmiksi. Ammattikorkeakoulujen yhteisessä Kokemusten talo -hankkeessa yhdistetään molempien tarpeita. Kumppaneiksi kaivataan pk-yrityksiä.

Meksikon maisemia tex mex-ravintolaan, virtuaalisia nuoruusmuistoja vanhainkotiin tai viikoittain vaihtuvaa värimaailmaa toimistoympäristöön.

Siinä muutama idea, jotka voivat hyvinkin toteutua ammattikorkeakoulujen Kokemusten talo -hankkeessa, jossa tutkitaan yhdessä yritysten kanssa tilakokemuksia fyysisenä, virtuaalisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. Samalla tuotetaan tietoa uusien hybriditilojen ja niihin perustuvien liiketoimintamallien ominaisuuksista.

EU-rahoitteisen hankkeen moottoreina ovat paikalliset ammattikorkeakoulut Laurea ja Haaga-Helia. Mukana ovat myös vastaavat opinahjot Turussa ja Kouvolassa.

Laurean ammattikorkeakoulun urakkana on kartoittaa tyhjäksi tai vajaakäytölle jääneitä tiloja sekä selvittää niiden uusiokäyttömahdollisuuksia. Haaga-Helia puolestaan keskittyy matkailu-, ravintola- ja tapahtumatiloihin ja niiden virtuaalielämyksiin.

Turun ammattikorkeakoulussa tutkitaan yleisön ja katsojan tilakokemusta sekä paikasta riippumattoman virtuaaliproduktion fyysisen alustan toimivuutta. Xamk:ssa Kouvolassa paneudutaan virtuaalisiin tilakokemuksiin ja niiden vahvistamiseen muun muassa pelillisillä ja vuorovaikutteisilla elementeillä.

Hyvä koekenttä sisältöalan yrittäjille

Hankkeen kehitys- ja yrityskumppaneina ovat muun muassa Forum Virium, Merikeskus Wellamo, Eventio Group, Heureka ja Rakli. Kokonaisuuteen kaivataan kuitenkin vielä lisää yhteystyökumppaneita erityisesti tilantarjoajien sekä virtuaaliratkaisuja kehittävien pk-yritysten ja organisaatioiden puolelta.

Kevään kuluessa tarjolla on aiheeseen liittyviä tietoiskuja ja webinaareja. Syksyn tullen siirrytään työpajoihin.

Laurean yliopettajan Kaisa Airon mukaan kyse on paitsi uusista ideoista myös eri toimijoiden verkottumisesta ja yhteistyöstä.

– Tavoitteena on, että sisällöntuotantoalan pk-yritykset ja yksittäiset yrittäjät saisivat tätä kautta projekteja ja asiakkuuksia, joita heidän on aiemmin ollut vaikea tavoittaa. Toki yhtälö toimii myös toisin päin eli erilaisia sisältöpalveluja tarvitsevat tahot, kuten esimerkiksi ravintoloitsijat löytävät täältä uusia ja idearikkaita tekijöitä, Airo selvittää.

Laurean projektipäällikkö Tiina Lehtosaari muistuttaa, että yhtenä tärkeänä moottorina on myös vastuullisuus. Tiloja on tästä eteenpäin pystyttävä muokkaamaan eri käyttötarkoituksiin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja pienellä hiilijalanjäljellä.

– Mittavan ja kalliin remontin sijaan tilojen uusi käyttötarkoitus ja ilme voidaan luoda esimerkiksi valoilla ja visuaalisilla sisällöillä. Virtuaalisuus on tullut jo koteihin ja nyt sitä viedään myös sen ulkopuolelle. Sisältöjen lisäksi tavoitteena on kehittää liiketoimintamalleja, jotka olisivat kannattavia myös pk-yrityksille, Lehtosaari selvittää.

Hankkeesta kiinnostuneet voivat olla yhteyksissä suoraan Kaisa Airoon (kaisa.airo@laurea.fi).
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.kokemustentalo.fi

Lue Helsingin seudun kauppakamarin
jäsentarinoita

Jäsentarinat

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Afrikka – toimintaympäristö ja markkinamahdollisuudet

Kuten strategiassakin todetaan, markkina ei ole helppo, mutta se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Kohtaamalla haasteet yhteistyössä yritysten, julkishallinnon,...

Liiketoimintamahdollisuuksia Latinalaisesta Amerikasta

Brasilia – mahdollisuuksien maa Brasilia on maailman kahdeksanneksi suurin talous, ja pinta-alaltaan ja asukasluvultaan se on maailman...